Oogproblemen bij de ziekte van Parkinson

woensdag 22 februari 2023, 14:30
Promovendus
C.D.J.M. Borm MSc.
Promotor(s)
prof. dr. B.R. Bloem, prof. dr. C.B. Hoyng
Copromotor(s)
dr. N.M. de Vries, dr. T. Theelen
Locatie
Aula

Oogproblemen komen vaker voor bij de ziekte van Parkinson dan men denkt en kunnen een grote impact op de kwaliteit van leven hebben. Denk aan moeilijkheden bij autorijden, lezen of lopen. Hoe vaak en hoe ernstig deze oogproblemen zijn bij mensen met de ziekte van Parkinson is niet goed bekend. Dit proefschrift laat zien dat oogproblemen niet alleen vaker voorkomen bij mensen met de ziekte van Parkinson (in 82%)  dan bij controle personen (in 48%), maar ook meer impact hebben op het dagelijks leven. Dit werd beoordeeld in een groep van 848 deelnemers met de ziekte van Parkinson afgezet tegen 250 controle deelnemers. Routinematig vragen naar oogproblemen is behulpzaam om deze aan het licht te brengen. Ook laat dit proefschrift zien dat er veel onontdekte oogziekten zijn, waarvan droge ogen bijna bij alle mensen met de ziekte van Parkinson voorkomen (86%). Tijdig bespreken en ontdekken van oogproblemen kan zorgen voor optimale behandeling en verbetering van de levenskwaliteit.

Carlijn Borm (1990) behaalde in 2015 haar artsendiploma aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze voerde haar promotieonderzoek uit bij de afdeling Neurologie van het Radboudumc, Center of Expertise for Parkinson & Movement Disorders in samenwerking met de afdeling oogheelkunde van het Radboudumc, het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en de afdeling neurologie van de universiteitskliniek te Innsbruck.

Momenteel werkt ze als neuroloog in opleiding in het Radboudumc.