Op weg naar patiëntgerichte pijnstilling tijdens IVF-puncties

maandag 30 januari 2023, 12:30
Promovendus
mevrouw E.T.I.A. Buisman
Promotor(s)
prof. dr. D.D.M. Braat
Copromotor(s)
dr. J.W. van der Steeg (Jeroen Bosch Ziekenhuis), dr. A.G. Huppelschoten (Catharina Ziekenhuis)
Locatie
Aula

IVF is één van de mogelijke behandelingen bij ongewenste kinderloosheid. Hierbij worden eicellen verzameld tijdens een punctie. Dit proefschrift is gericht op het verbeteren van de zorg tijdens IVF-puncties.

In Nederland worden veel verschillende vormen van pijnstilling gegeven tijdens IVF-puncties. Uit een vergelijking van pijnscores van drie klinieken kwamen grote onderlinge verschillen. Wel blijkt er een relatie te bestaan tussen de pijn en bepaalde patiënteigenschappen.

Dit proefschrift toonde aan dat vrouwen het voorkómen van ernstige pijn het belangrijkste vinden rondom pijnstilling tijdens IVF-puncties. Meer dan 1 op de 3 vrouwen vindt de pijn tijdens IVF-puncties momenteel ernstig, ondanks pijnstilling. Uit dit proefschrift blijkt dat gebruik van een dunnere punctienaald dit aantal sterk vermindert, naar minder dan 1 op de 10. Vrouwen bleven minder pijn houden tot twee dagen na de punctie. Daarnaast hadden zij minder pijnstilling nodig tijdens en op de derde dag na de punctie.

Erato Buisman heeft geneeskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2016 startte zij als fertiliteitsarts en met haar promotieonderzoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met het Radboudumc Nijmegen. Momenteel werkt zij basisarts Gynaecologie en Verloskunde in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. In 2024 start zij met de opleiding tot gynaecoloog aan het Radboudumc.