Opleiden in samenwerking tussen huisartsen en specialisten in het ziekenhuis

dinsdag 7 maart 2023, 16:30
Promovendus
mevrouw M. Janssen drs.
Promotor(s)
prof. dr. J. de Graaf, prof. dr. N.D. Scherpbier-de Haan (UMCG), prof. dr. C.R.M.G. Fluit
Locatie
Aula

Samenwerking tussen huisartsen en specialisten in het ziekenhuis is essentieel om toekomstbestendige, persoonsgerichte zorg te bieden. De huidige praktijk laat zien dat er ruimte is voor verbetering in deze samenwerking. In dit proefschrift is onderzocht hoe dokters kunnen leren samenwerken tijdens hun opleiding tot huisarts of medisch specialist. Het proefschrift stelt vast wat er geleerd moet worden aan de hand van drie perspectieven: de literatuur, de patiënt en de dokter. Uit alle onderzoeken blijkt het belang van gezamenlijke verantwoordelijkheid, goede communicatie, een samenwerkingsgerichte houding met wederzijds respect en kennis hebben van en afspraken maken over rollen en verantwoordelijkheden. Uit de onderzoeken naar hoe samenwerking te leren komt het belang van interactie over samenwerking tussen dokters. Daarnaast is het belangrijk dat de werkplek het leren van samenwerking faciliteert bijvoorbeeld door de aanwezigheid van rolmodellen, van een veilige leeromgeving en het creëren van tijd voor het leren van transmurale samenwerking.

Marijn Janssen (1983) rondde in 2009 haar studie geneeskunde af aan het Radboudumc. Vervolgens startte ze met de vervolgopleiding tot internist bij het Radboudumc. In 2015 onderbrak ze haar opleiding voor promotieonderzoek naar opleiden in transmurale samenwerking. In 2020 rondde ze haar opleiding tot internist-oncoloog af. Op dit moment werkt ze als internist-oncoloog in het Bernhoven ziekenhuis te Uden.