Oratie mw. prof. dr. M. van Meeteren

donderdag 15 september 2022, 15:45
Oratie
Gelijkheid in verscheidenheid? Over de omgang met criminaliteit in een pluriforme samenleving
Spreker of promovendus
mw. prof. dr. M. van Meeteren
Organisatie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Locatie
Aula

Leeropdracht: Criminologie

Livestream

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.