Oratie prof. mr. W. van Boom

vrijdag 23 juni 2023, 15:45
Spreker
prof. mr. W. van Boom
Locatie
Aula

Als de afgelopen drie jaar iets hebben laten zien, is het dat ruilrechtvaardigheid in instabiele markten aan alle kanten onder druk komt te staan. De een kreeg overwinsten, de ander kon zijn rekeningen opeens niet meer betalen, een derde zag zijn onderneming langzaam maar zeker ten onder gaan. Leerstukken als onmogelijkheid, overmacht, onvoorziene omstandigheden, economische machtspositie en asymmetrische contractsverhoudingen kwamen in een achtbaan terecht. Oude bekenden zoals woeker, iustum pretium,  wederzijdse dwaling, onmogelijkheid van rechtsuitoefening, pacta sunt servanda en de toetsing van algemene voorwaarden, kwamen weer meer in de belangstelling te staan.

Hoe verhoudt dit alles zich tot de rol van ruilrechtvaardigheid in het privaatrecht? Wat is die rol, wat doet het privaatrecht bij instabiele markten en welke rol moet het privaatrecht spelen? Met het uitspreken van zijn rede ‘Ruilrechtvaardigheid en privaatrecht’ op 23 juni 2023 aanvaardt Willem van Boom de leerstoel Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit.        

Livestream