Particuliere beleggingsgeschillen bij Kifid. Bezien vanuit de fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht

woensdag 5 april 2023, 16:30
Promovendus
mevrouw A. Lenaerts mr.
Promotor(s)
prof. mr. D. Busch, prof. mr. C.J.M. Klaassen
Locatie
Aula

De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een alternatief voor de overheidsrechter bij geschillen over het verlenen van beleggingsdiensten aan consumenten. Voor consumenten en financiële instellingen is het van belang dat de procedure bij Kifid beantwoordt aan bepaalde kwaliteitseisen. 
De vraag die in deze publicatie centraal staat is in hoeverre de fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht terugkomen en zijn gewaarborgd in de procedure bij Kifid. Waar nodig, doet de auteur aanbevelingen over de wijze waarop Kifid haar procedure zou kunnen verbeteren om de fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht nader in te bedden. 

Sikkema-Lenaerts is universitair docent Financieel Recht bij de Radboud Universiteit.