Passend onderwijs voor iedereen

Alle kinderen hebben recht op onderwijs, en het liefst wil iedere ouder dat zijn kind naar een school gaat die het beste bij hem of haar past, die dichtbij is en waar leeftijdsgenoten zijn waarmee ze zich kunnen verbinden.

  Algemeen

  Soms hebben kinderen voor langere of kortere tijd extra ondersteuning nodig in het onderwijs, bijvoorbeeld vanwege moeilijkheden in het leren, thuis, of vanwege gedrags- of gezondheidsproblemen. Nu moeten leerlingen hiervoor soms ver van huis naar een speciale school.

  Het samenwerkingsverband Stromenland helpt scholen om extra ondersteuning aan deze leerlingen te kunnen bieden, zodat zoveel mogelijk kinderen met elkaar en in de buurt naar school kunnen gaan. Om inclusief onderwijs verder te realiseren wil Samenwerkingsverband Stromenland de samenwerking tussen scholen onderling in de wijk bevorderen en koppelen aan de jeugdhulp. 

  Vanaf januari 2024 worden deelgebieden ingericht, waarbinnen tussen de 7 en 10 scholen samen met het samenwerkingsverband en de jeugdhulpverlening werken aan een dekkend netwerk met gezamenlijke verantwoordelijkheid zodat alle leerlingen die in dat deelgebied wonen, ook daar (waar nodig met extra ondersteuning) onderwijs kunnen volgen. Stromenland brengt expertise in, versterkt de scholen in hun aanbod en bevordert dat scholen onderling meer gaan leren van elkaar. Samenwerkingsverband Stromenland wil vroeg in het proces betrokken zijn en niet pas op het moment van een eventuele overstap naar speciaal onderwijs.  

  Opdrachtgever
  In deze denktank voeren jullie onderzoek uit voor samenwerkingsverband Stromenland. Stromenland maakt met alle scholen in de regio Nijmegen afspraken over hoe elk kind een goede onderwijsplek kan krijgen. Het samenwerkingsverband omvat alle scholen in het regulier en speciaal basisonderwijs.

  Opdracht
  De opdrachtgever wil graag antwoord op de vraag hoe scholen en jeugdzorg goed met elkaar kunnen samenwerken. Jullie advies hierin kan vervolgens worden meegenomen in het vormgeven van inclusief onderwijs in de buurt. Jullie gaan hiervoor op diverse manieren onderzoek doen: Wat zijn ervaringen op dit gebied in Nederland én in het buitenland? Zijn er al aandachtspunten en effecten van een dergelijke samenwerking zichtbaar binnen het onderwijs? Wat is er bekend vanuit de literatuur? Tot slot, welke creatieve vormen kunnen jullie bedenken om de bevindingen over te brengen aan het samenwerkingsverband en aan de scholen, zodat we dit duurzaam kunnen inzetten bij het versterken van de integratie van onderwijs en zorg.

  Factsheet

  Type onderwijs
  Werkgroep