Passende zorg
Passende zorg

Passende en betaalbare zorg

Hoe voorkomen we onnodige zorg en praktijkvariatie en temmen we de kostengroei? 

Gezondheid is voor iedereen van groot belang. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit, omdat we willen dat iedereen die zorg nodig heeft, daar toegang tot heeft. We willen de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar houden. Ook is het belangrijk dat de zorg gepast is. 

  Algemeen

  Dit betekent dat de mensen die zorg nodig hebben dit ook daadwerkelijk krijgen en dat de mensen die bepaalde zorg niet echt nodig hebben, hier niet toch aan blootgesteld worden. Dit noemen we passende zorg. 

  Maar wat is passende zorg precies? Hoe weten we of de geleverde zorg passend is? En wat wordt bedoeld met het betaalbaar houden van de zorg? Welke factoren spelen hierin een rol? Je zou misschien denken dat er in Nederland niet veel variatie in de zorg is en dat de zorg die gegeven wordt ook echt nodig is. Maar zo eenvoudig is het niet. In Nederland, en ook wereldwijd, is nog steeds sprake van onnodige zorg. Dit is zorg waarvan we weten dat het niet effectief is (bijv. “antibiotica bij een virusinfectie”), zorg dat in principe wel effectief is maar waarvan we weten dat het niet altijd iets toevoegt (bijv. “standaard lab-bepalingen”), of zorg dat niet aansluit bij de wensen van de patiënt (bijv. “operatie i.p.v. fysiotherapie”). Dit kan leiden tot ongewenste verschillen. Deze zogenaamde praktijkvariatie in de zorg heeft vaak te maken met de aanwezigheid van geografische verschillen of verschillen tussen ziekenhuizen in de kwaliteit van zorg. Variatie is op zichzelf niet erg, zolang dit te verklaren is uit verschillen in eigenschappen tussen patiënten. Als dit niet het geval is, is de zorg mogelijk onnodig is en kan sprake zijn van ongewenste variatie. Onnodige zorg en praktijkvariatie brengen onnodige kosten en risico’s voor de patiënt met zich mee, waardoor de betaalbaarheid van de zorg toeneemt en het stelsel onder druk komt te staan. 

  In tien interactieve bijeenkomsten leer je wat onnodige zorg en praktijkvariatie is en hoe dit een relatie heeft met passende zorg en de betaalbaarheid van de zorg. Ook krijg je informatie vanuit een ethisch perspectief. In de groepsopdracht staat het Integraal Zorgakkoord (IZA). In het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken gemaakt met partijen over passende zorg en het behouden van de kwaliteit, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland. Dit akkoord is eind 2022 afgesloten.

   

  Startdatum

  Nader te bepalen
  Kosten
  Gratis
  Voertaal
  Nederlands

  Factsheet

  Type onderwijs
  Seminar

  Contactinformatie

  Voor meer informatie, neem dan contact op met een van de programmaregisseurs:

  Heleen Loof
  heleen.loof [at] ru.nl (heleen[dot]loof[at]ru[dot]nl) 

  Esther Fluijt
  esther.fluijt [at] ru.nl (esther[dot]fluijt[at]ru[dot]nl)