Persoonsgerichte zorg in het ziekenhuis

maandag 19 juni 2023, 14:30
Promovendus
E. van Belle
Promotor(s)
prof. dr. H. Vermeulen, prof. dr. A. Van Hecke (Universiteit Gent, BE)
Copromotor(s)
dr. M.M. Heinen
Locatie
Aula

Het is belangrijk om patiënten actief te betrekken bij hun zorg tijdens een ziekenhuisopname, zodat de zorg beter aansluit bij hun individuele behoeften. Dit verbetert de kwaliteit van zorg en zorgt ervoor dat de zorg in de toekomst haalbaar blijft. Helaas waren er weinig hulpmiddelen beschikbaar voor verpleegkundigen om patiënten bij hun zorg te betrekken. In een onderzoek werd de 'Vertelkaart' interventie ontwikkeld en getest om verpleegkundigen hierbij te helpen. Hoewel patiënten tevreden waren met deze interventie, hadden verpleegkundigen moeite om deze effectief toe te passen en vonden velen het niet praktisch. Uit vervolgonderzoek bleek dat verpleegkundigen hun persoonsgerichte zorgniveau overschatten in vergelijking met de ervaringen van hun patiënten, en dat een meer taakgerichte benadering persoonsgerichte zorg belemmert. Daarom is een ziekenhuisbrede aanpak nodig om patiënten en hun familie te betrekken, en een gids is ontwikkeld voor managers om hieraan te werken. Er is nog veel te winnen op het gebied van persoonsgerichte zorg, dus investeringen zijn essentieel.

Elise van Belle (1987) behaalde in 2011 haar HBO-Verpleegkunde diploma in Nijmegen en in 2015 haar master Klinische Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 2016 startte haar promotieonderzoek naar patiëntparticipatie bij de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc, wat zij uitvoerde naast haar werk als verpleegkundige. Momenteel werkt zij als onderzoeker bij de leerstoel Verplegingswetenschap van het UMC Utrecht.