PET scans die kunnen helpen bij de behandeling van patiënten met kanker

donderdag 11 mei 2023, 12:30
Promovendus
S.R. Verhoeff
Promotor(s)
prof. dr. C.M.L. van Herpen, prof. dr. M. van den Heuvel, prof. dr. S. Heskamp
Copromotor(s)
dr. E.H.J.G. Aarntzen
Locatie
Aula

Dit proefschrift laat zien dat kennis over het energie verbruik van kankercellen en de aan/afwezigheid van specifieke eiwitten in de tumoromgeving inzicht kan geven over het verwachte ziekte beloop en response op behandeling. In deel 1 blijkt dat er bij een kleine groep patiënten met uitgezaaide nierkanker en weinig klinische risico factoren, een afwachtend beleid te overwegen is als er op een FDG PET scan weinig energie verbruik wordt gezien in de tumoren. In deel 2 laten we zien dat we het eiwit PD-L1 kunnen afbeelden door een PET scan te maken na toediening van radioactief immunotherapie gericht tegen PD-L1. Bij patiënten met longkanker of een recidief of uitgezaaide hoofd hals kanker werden tumoren zichtbaar, waarbij er veel variatie was in de mate van aankleuring tussen patiënten en tumoren. De mate waarin de tumor PD-L1 aankleurde was niet voorspellend voor de response op de behandeling met immunotherapie.

Sarah Verhoeff (1988) startte na het afronden van de studie Geneeskunde aan de Radboud Universiteit in 2013 met de opleiding tot internist aan de Radboudumc in. In 2017 startte zij met haar promotieonderzoek bij de afdelingen medische Oncologie en Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc. Momenteel is zij bezig met haar differentiatie tot internist-oncoloog. Deze opleiding zal zij in oktober 2023 afronden.