Pilgrimage into God: A study of John Main’s meditation-oriented spirituality

dinsdag 1 november 2022, 16:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer drs. J.S. Claus
Promotor(s)
prof. dr. P.J.A. Nissen, prof. dr. I.M.K. Bocken
Organisatie
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Locatie
Aula

        

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.