Pilot nieuw BKO-traject Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

woensdag 1 maart 2023, 20:00
Voeg toe aan agenda

Docenten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica kunnen deelnemen aan de pilot voor het nieuwe BKO-traject. De pilot zal naar alle waarschijnlijkheid eind februari van start gaan en doorlopen gedurende het gehele kalenderjaar 2023. We verwachten in februari 2023 te starten met de intakegesprekken.

De nieuwe werkwijze zal tijdens de pilot op een aantal punten worden doorontwikkeld. We starten daarom kleinschalig. Per deelnemende faculteit kunnen er maximaal 10 docenten deelnemen aan de pilot. Tijdens de pilot ga je op basis van de afspraken die je bij de intake hebt gemaakt aan de slag met je ontwikkeling op een BKO-competentiedomein. Je wordt begeleid door een BKO-coach en door een supervisor/mentor van je eigen faculteit. Voor docenten van de FNWI vragen we alvast aan te geven wie je supervisor of mentor is. Het doel is dat je tijdens het pilotjaar in elk geval één competentiedomein afrond en waar mogelijk meer.

Wanneer kom je in aanmerking voor deelname?

  • Je bent een docent en doet het komend kalenderjaar onderwijservaring op die aansluit bij minimaal twee BKO-competentiedomeinen. Of je bent een promovendus met een duidelijke onderwijstaak in kalenderjaar 2023 die qua ervaring aansluit bij het competentiedomein ‘onderwijs uitvoeren’ of ‘studenten begeleiden’.
  • Je bent werkzaam bij de Faculteit der Letteren, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Faculteit der Managementwetenschappen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica of Faculteit der Sociale Wetenschappen.
  • Je leidinggevende staat achter je aanmelding voor de pilot.
  • Je kan goed omgaan met het feit dat de aanpak in een pilotfase nog verder moet worden doorontwikkeld en er als gevolg daarvan soms wat onduidelijkheid over de aanpak of route zal zijn.
  • Je contract bij de Radboud Universiteit loopt in elk geval tot het einde van 2023.
Wanneer
woensdag 1 maart 2023, 20:00
Organisatie
Education Support
* Verplicht veld
Wanneer je toestemming van je leidinggevende hebt gekregen voor deelname aan de pilot voor het nieuwe BKO-traject, dan kun je je via dit formulier aanmelden.

De inschrijvingen zijn geopend tot 1 maart 2023. We informeren je begin maart over jouw eventuele deelname aan de pilot.

Faculteit
Docenten van de Radboud Docenten Academie, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Medische Wetenschappen kunnen niet deelnemen aan de pilot voor het nieuwe BKO-traject. Zij volgen het BKO-traject van hun faculteit/afdeling.
Heeft je leidinggevende akkoord gegeven op mogelijke deelname?
(welke cursussen geef je en wat is je rol in de cursus? Begeleid je studenten bij hun stage of thesis?)
Is er een deadline voor afronding van je BKO?
Heb je al een supervisor of mentor die jou tijdens je BKO-traject begeleidt?