Praten in de hersenen

donderdag 1 juni 2023, 10:30
Promovendus
L. Giglio MSc.
Promotor(s)
prof. dr. P. Hagoort
Copromotor(s)
dr. M. Ostarek, dr. K.M. Weber
Locatie
Aula

De neurale correlaten van taalverwerking zijn vooral onderzocht vanuit een waarnemend perspectief (d.w.z. tijdens het luisteren of lezen). Studies gericht op spreken zijn daarentegen zeldzamer, omdat fMRI zeer gevoelig is voor beweging in de scanner, zoals de beweging van de kaak die door spreken in gang wordt gezet. Bovendien is het moeilijker om experimenten uit te voeren waarbij deelnemers spreken, omdat het moeilijk is om tijdens het experiment controle te hebben over wat deelnemers gaan zeggen. De focus van dit proefschrift lag daarom op hersenactiviteit tijdens taalproductie, en in hoeverre onze kennis over taalbegrip kan worden uitgebreid naar taalproductie. In dit proefschrift worden vier onderzoeken beschreven die zich richten op verschillende aspecten van zinsproductie en -begrip met verschillende taken. Drie hoofdstukken richten zich op hersenactiviteit en de connectiviteit tussen hersengebieden tijdens syntactische verwerking, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel een taakopzet als een naturalistisch paradigma. Eén hoofdstuk richt zich op de neurale reacties op compositorische verwerking tijdens de zinsproductie. De resultaten suggereren dat er enkele verschillen zijn in de reacties van de hersenen op productie en begrip, zowel ruimtelijk als in de timing van de reacties, maar over het algemeen blijkt dat dezelfde hersengebieden worden gebruikt voor taalverwerking tijdens spreken en luisteren. 
 

Laura Giglio is in 1993 geboren in Ivrea, een kleine stad in het noorden van Italië. Na de middelbare school verhuisde ze naar Glasgow (Verenigd Koninkrijk), waar ze in 2016 een bachelor in neurowetenschappen behaalde aan de Universiteit van Glasgow. Daarna verhuisde ze naar Nijmegen in Nederland, waar ze in 2018 haar master Cognitieve Neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit afrondde. Haar masterscriptie ging over de relatie tussen voorspelbaarheid in taal en in het geheugen. In september 2018 begon ze aan haar promotieonderzoek bij de afdeling Neurobiologie van Taal aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, in samenwerking met het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging. Onder supervisie van Peter Hagoort, Kirsten Weber en Markus Ostarek, en in nauwe samenwerking met Daniel Sharoh, onderzocht ze de hersennetwerken voor taalproductie en -begrip. Ze werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker in hetzelfde lab.