Programmeerbare vormgeving van polymeersomen

vrijdag 30 juni 2023, 10:30
Promovendus
W. Li
Promotor(s)
prof. dr. D.A. Wilson
Locatie
Aula

Cellulaire morfogenese is essentieel voor de gezondheid van cellen. Er is gebruik gemaakt van polymeerdeeltjes als vereenvoudigde modellen om de vormverandering van cellen na te bootsen, hetzij om het vervormingsmechanisme te verduidelijken, hetzij om nieuwe materialen te creëren. In dit proefschrift richten we ons op de programmeerbare vormgeving van polymeerdeeltjes. Dit proefschrift heeft de volgende resultaten opgeleverd: (i) Een nieuwe methode, waarbij polymeeradditie is ontwikkeld om de vormverandering van polymeerdeeltjes in gang te zetten door een osmotische gradiënt op te bouwen over het vesiculaire membraan. (ii) Een nieuw vervormingstraject, waarbij de strekvervorming en buigvervorming van polymeerdeeltjes worden gekoppeld. (iii) Een nieuw mechanisme, waarbij de krachtanalyse wordt voorgesteld om de vormverandering van polymeerdeeltjes te interpreteren. (iv) Een nieuwe karakteriseringstechniek, waarbij het laden van een moleculaire probe op PEG corona wordt gebruikt om de oppervlakte van polymeerdeeltjes in anisotrope vormen te meten, wat onderzoek naar het vervormingsmechanisme mogelijk kan maken. Dankzij deze resultaten hebben we polymeerdeeltjes kunnen ontwikkelen in verschillende vormen, waaronder de bol, ellipsoïde, buis, schijf, stomatocyt, nest, groot samengesteld deeltje, stomatocyt-in-stomatocyt, schijf-in-schijf, schijf-gemodificeerde buis, en buisvormige stomatocyt. We verwachten dat de resultaten van dit proefschrift de ontwikkeling van nanomaterialen met goed gedefinieerde vormen zullen bevorderen. 

Wei Li is geboren op 21 mei 1991 in Hebei, China. Ze behaalde in 2013 haar bachelordiploma in de chemische biologie aan de Minzu Universiteit in centraal-zuid China. Daarna deed ze vanaf september 2014 een master Moleculaire Levenswetenschappen aan de Radboud Universiteit. In mei 2018 is ze begonnen als onderzoeksassistent bij de afdeling Systeemchemie van de Radboud Universiteit, en in september van datzelfde jaar is ze bij deze afdeling gaan werken als promovendus onder begeleiding van prof. dr. Daniela A. Wilson. Haar onderzoek richt zich op de programmeerbare vormgeving van polymeerdeeltjes.