studenten in collegezaal

Radboud Decanendag

donderdag 11 mei 2023, 09:00 - 13:45
Voor leden van alle decanenkringen (en andere geïnteresseerden) organiseert de Radboud Universiteit elk jaar de Radboud Decanendag. Hier praten we je bij over actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en studiekeuze van vwo-leerlingen.

Programma

08:45 uur | Ontvangst met koffie/thee

09:00 uur | Intro
Rachèl Wannet, MA, coördinator vwo-contacten

09:05 uur | Welkomstwoord
Prof. dr. Han van Krieken, rector magnificus Radboud Universiteit

09:15 uur | Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs aan de Radboud Universiteit
Verken samen met ons de routes die de Radboud Universiteit aanbiedt om een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te halen. Studenten hebben bijvoorbeeld binnen de bachelor via de educatieve minor al de mogelijkheid om een tweedegraads bevoegdheid te halen. Op deze route zullen we dan ook verder inzoomen. We zullen daarnaast kort stilstaan bij de eenjarige en tweejarige educatieve masters waarmee je een eerstegraads bevoegdheid kunt halen. Ook is er ruimte om te bespreken wat de verschillen en voordelen zijn ten opzichte van een lerarenopleiding op het hbo.
Drs. Marjanke de Bruin, studieadviseur Radboud Docenten Academie

09:45 uur | Bestuurskunde studeren: Impact maken in de wereld van morgen
In onze maatschappij spelen grote uitdagingen: een groeiende onderwijskloof, klimaatverandering, de energietransitie en krapte op de woningmarkt. Niet alleen bestuurders en beleidsmakers buigen zich over deze thema’s, ook jongeren worden er dagelijks mee geconfronteerd en houden zich hiermee bezig. In de bacheloropleiding Bestuurskunde leer je over de rol van beleid, bestuur en organisatie in maatschappelijke vraagstukken. Je leert hier wat werkt, wat niet, en hoe het anders kan. Hierbij wordt ook gekeken naar andere disciplines, zoals de economie en het recht. In deze sessie laten we aan de hand van een actueel thema zien hoe je deze als bestuurskundige analyseert en (de aard) leert begrijpen, maar gaan we ook dieper in op wat Bestuurskunde anders maakt t.o.v. verwante opleidingen zoals Sociologie en Politicologie en wat de opleiding in Nijmegen uniek maakt.
Dr. Stijn van Voorst, universitair docent Bestuurskunde en student

10:30 uur | Pauze

11:00 uur | Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in Nijmegen: Betrokken, persoonlijk & praktisch
In de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie verdiepen studenten zich in maatschappelijke problemen die samenhangen met culturele diversiteit en sociale ongelijkheid. Dichtbij én ver weg. Onze studie is bij uitstek geschikt voor scholieren die willen weten hoe mensen zich thuis voelen in een multiculturele samenleving. Of die meer willen begrijpen over hoe ongelijkheid in de wereld groeit, bijvoorbeeld door schulden. Of nieuwsgierig zijn naar klimaatrechtvaardigheid in relatie tot de wereldwijde ecologische crisis. De opleiding is kleinschalig en heeft veel contacturen, en daarom worden abstracte theorieën heel concreet. Daarnaast krijgen studenten veel persoonlijke begeleiding, via een mentor en studieadviseur, en worden zij via stages en werkveld-oriëntaties goed voorbereid op de arbeidsmarkt. We stimuleren studenten na te denken over de impact die ze als betrokken student en later als professional kunnen maken op maatschappelijke problematiek. Universitair docent en tweedejaars student vertellen in deze presentatie waar het bij onze opleiding om draait: betrokken bezig zijn met maatschappelijke problemen, persoonlijk contact en veel praktijkervaring.
Dr. Joost Beuving, universitair docent en student Anne-Ruth

11:45 uur | Verschillen hbo/universiteit
Vanaf maart 2023 geven studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) samen met studenten van de Radboud Universiteit kosteloos voorlichting op middelbare scholen over de verschillen tussen het hbo en de universiteit. Veel vwo’ers gaan ervan uit dat ze na het vwo automatisch naar de universiteit gaan. Maar de vraag is of academisch onderwijs wel het beste bij ze past. Voor een deel van de vwo-scholieren is het hbo een betere optie, omdat het type onderwijs beter bij ze past. De werkwijze van deze twee hogeronderwijsinstellingen verschilt. Wat zijn precies de verschillen? Zie ook www.han.nl/vwowww.ru.nl/verschilhbouni en voor de aanvraag van de workshop: www.ru.nl/voorlichtingopschool. Binnenkort is het ook mogelijk op school een voorlichting te laten verzorgen voor decanen/mentoren/vakdocenten over het thema hbo/universiteit. We vertellen jullie er graag meer over tijdens deze sessie.
Rachèl Wannet, MA, coördinator vwo-contacten, Allysha Humphrey, MA, projectleider scholenvoorlichting, Simone Marks (HAN) en studenten van de HAN en Radboud Universiteit

12:30 uur | Start je studie met skills: Zomerprogramma voor aankomende studenten van de Radboud Universiteit
Onze programmacoördinator aansluiting vo-wo geeft een korte schets van de achtergrond, doelstelling en evaluatie van het programma dat is gericht op academische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
Dr. Clarie Ramakers, programmacoördinator aansluiting vo-wo

13:00 uur | Lunch

13:45 uur | Einde plenair programma

13:30 uur | Optioneel: Rondleiding campus onder begeleiding van studenten

15:00 uur | Optioneel: Radboud Festival
De Radboud Universiteit bestaat dit jaar 100 jaar. Dit vieren we op allerlei manieren, en ook op donderdag 11 mei vanaf 15.00 uur op onze campus met het Radboud Festival. Kijk voor meer informatie op www.ru.nl/100. Jij bent hierbij ook heel hartelijk uitgenodigd bij de inspirerende lezingen, prikkelende workshops of optredens van verschillende artiesten!

Aanmelden
Wanneer
donderdag 11 mei 2023, 09:00 - 13:45
Organisatie
Onderwijsmarketing
Contactinformatie

Heb je een vraag over de Radboud Decanendag? Neem contact op met Rachèl Wannet, MA, coördinator vwo-contacten.

 

Bereikbaarheid

De Radboud Decanendag vindt plaats in het Elinor Ostromgebouw, zaal N 01.150. Parkeren kan bij parkeergarage Gymnasion (P7).

Bereikbaarheid

Meer weten?

Alle relevante informatie en tools voor decanen en docenten op een rijtje.

www.ru.nl/schooldecanen