Radboud Economie+

Het plusprogramma Economie voor leerlingen die willen kennismaken met het studeren aan de Radboud Universiteit.

  Algemeen

  Voor wie?

  Het plusprogramma Economie is bedoeld voor bovenbouwleerlingen die geïnteresseerd zijn in economie en willen kennismaken met de universitaire wereld. De thematiek die behandeld wordt past bij een opleiding zoals Economie en Bedrijfseconomie hier in Nijmegen. In Nijmegen kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar economische onderwerpen. We gebruiken kennis uit andere wetenschapsgebieden, zoals sociologie, psychologie, rechtsgeleerdheid en filosofie. Met deze academische kennis en praktijkgerichte vaardigheden kun je maatschappelijke uitdagingen en bedrijfseconomische problemen analyseren en effectieve oplossingen aandragen. Dat noemen we hier Economie +. De collegereeks beslaat een overzicht van de gehele thematiek van de opleiding, met dus de verschillende invalshoeken die gebruikt worden. Om dit optimaal mee te krijgen is het mogelijk om de gehele reeks te volgen. Ben je specifiek geïnteresseerd in een van de onderwerpen of een aantal van de onderwerpen, dan kan je je ook enkel voor deze colleges aanmelden.

  Startdatum

  25 oktober 2023, 09:00
  Kosten
  Gratis
  Onderwijsvorm
  Op locatie
  Voertaal
  Nederlands-Engels
  Bijeenkomsten
  25 oktober 2023, 09:00 - 10:30
  15 november 2023, 09:00 - 10:30
  29 november 2023, 09:00 - 10:30
  Aantal bijeenkomsten
  3

  Factsheet

  Type onderwijs
  Leergang

  Contactinformatie

  Voor vragen kan je mailen naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl)

  Deze cursus heeft tot doel leerlingen uit 4, 5 of 6 vwo een gedegen academische introductie te geven in het vakgebied Economie & Bedrijfseconomie. Dit zal gebeuren aan de hand van een compact programma bestaande uit drie colleges. In deze drie colleges zullen de verschillende perspectieven van de opleiding Economie & Bedrijfseconomie van de Radboud Universiteit aan bod komen.

  College 1 - Inleiding in de economie: trade-offs en keuzes - 25 oktober 2023

  Wat is economie en “de economie” eigenlijk? Economie wordt vaak gepresenteerd als de studie van keuzegedrag en trade-offs. Maar hoe maken wij, en organisaties, eigenlijk (economische) keuzes? Zijn die keuzes wel rationeel? Wat zijn überhaupt rationele keuzes?

  College 2 - Inleiding in de accounting en performance management - 15 november 2023

  In dit college zal een overzicht gegeven worden van de manieren waarop organisaties hun prestaties kunnen meten en beheersen. Organisaties in de publieke sector en in de private sector gaan hier verschillend mee om. Maar in bijna elke organisatie speelt het meten en beheersen van geldstromen een grote rol, maar ook andere manieren van prestatiemeting zijn belangrijk. Typisch is dit de verantwoordelijkheid van de manager, de accountant of de controller. Het college zegt ook iets over deze beroepen.

  College 3 - Economic research - 29 november 2023

  In this part of the course, you will learn about economics research. We will learn how economics research has changed and developed over time and discuss what makes it unique and difficult. We will also explore how economics borrows concepts and methods from other research disciplines. Finally, we will deep-dive into experimental research as one example of the fun and diverse topics and methods that are typical for economics research.

  Je kunt je aanmelden voor de gehele reeks, of voor de colleges die jou het meest interessant lijken.

  Meld je aan