Real time planning en controle op verpleegafdelingen

maandag 10 juni 2024, 14:30
Promovendus
ir. W. Winasti
Promotor(s)
prof. dr. H.J.J.M. Berden, prof. dr. G.G. van Merode
Copromotor(s)
dr. S.G. Elkhuizen
Locatie
Aula

De onzekerheid en de variabiliteit van de vraag van patiënten naar onderzoek, behandeling en zorg maken het moeilijk om de juiste hoeveelheid ziekenhuismiddelen toe te wijzen. Het gebruik van real time planning en controle helpt ziekenhuizen om hun mismatches tussen vraag en aanbod op te lossen. Er is behoefte aan een proces om capaciteit systematisch te beheren. Aangetoond is dat het onnodig om alle verpleegkundigen flexibel in te kunnen zetten. Slechts een beperkte mate van flexibiliteit is noodzakelijk om de gemiddelde onder-/overbezetting in het zorgsysteem te reduceren. Deze studie evalueerde ook de organisatie van real time planning in de praktijk met behulp van de “informatie entropie theorie”. De snelheid waarmee de benodigde informatie wordt verzameld en verwerkt, beïnvloedt de effectiviteit van het real time besluitvormingsproces. De snelheid is afhankelijk van de positie van de beslissers in het systeem. De snelheid hangt ook af van het niveau van informatieaggregatie dat door het systeem is ingesteld. Door deze elementen te begrijpen, kunnen de mismatches tussen vraag en aanbod in ziekenhuizen worden geminimaliseerd omdat vertragingen bij de verwerking en coördinatie van informatie worden geminimaliseerd.

Windi Winasti is geboren in Duri, Indonesië, op 3 juni 1986. Ze behaalde haar masterdiploma Operation Management and Logistics aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUe). Na haar afstuderen werkte ze als adviseur procesverbetering bij het Radboud University Medical Centre (Radboudumc) in Nijmegen. Vervolgens schreef zij zich in als buitenpromovendus aan de Universiteit van Tilburg en stapte later over naar de Radboud Universiteit. Nu is zij senior adviseur capaciteitsmanagement in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.