Respiratoire metingen bij beademde patiënten

donderdag 8 september 2022, 10:30
Promotie
Respiratory monitoring in mechanically ventilated patients: respiratory mechanics and respiratory muscle activity
Spreker of promovendus
mevrouw L.H. Roesthuis MSc.
Promotor(s)
prof. dr. J.G. van der Hoeven, prof. dr. L.M.A. Heunks
Copromotor(s)
dr. J. Doorduin
Organisatie
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN)
Locatie
Aula

De afgelopen jaren is er steeds meer bewijs gekomen dat kunstmatige beademing, indien inadequaat ingesteld, longschade kan verergeren en mogelijk ook een rol kan spelen bij het ontstaan van diafragmazwakte. Geavanceerde respiratoire monitoring geeft meer inzicht in ademmechanica en ademspieractiviteit en kan als zodanig een long- en diafragma-protectieve beademingsaanpak faciliteren. Vaak maakt geavanceerde respiratoire monitoring echter geen deel uit van de klinische praktijk, omdat de technieken vaak (minimaal) invasief zijn en niet beschikbaar zijn op de meeste Intensive Care afdelingen. In dit proefschrift hebben we monitoringstechnieken voor ademmechanica en ademspieractiviteit die gebruikt worden in de klinische praktijk ontwikkeld en geëvalueerd om de potentiële impact van kunstmatige beademing en kritische ziekte op de longen en ademspieren te beperken. Daarnaast hebben we onderzocht of het mogelijk is om de ademspierfunctie te verbeteren met behulp van een bepaald medicijn.

Lisanne Roesthuis (1988) behaalde in 2013 haar Masterdiploma Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Sindsdien is ze werkzaam op de Intensive Care van het Radboudumc, waar ze geavanceerde respiratoire metingen en analyses verricht bij patiënten met beademingsproblemen. In 2016 is ze gestart met haar promotieonderzoek.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.