SteR-promovendipresentatie van Tom Binder - Staatssteun & lokale autonomie (GR1.109)

woensdag 20 september 2023, 12:30

Op woensdag 20 september 2023 zal mr. Tom Binder zijn proefschriftonderzoek presenteren. Tom is verbonden aan de vaksectie Internationaal en Europees recht. Hij verricht onderzoek naar het criterium van ongunstige beïnvloeding van het interstatelijk handelsverkeer onder artikel 107 lid 1 VWEU en het begrip zuiver lokale steun. In zijn onderzoek gaat hij in op de verschillende benaderingen van het Hof van Justitie en de Europese Commissie, en de mate waarin deze zich verhouden tot de lokale autonomie. De presentatie start om 12:30, maar inloop is al mogelijk vanaf 12:20.

Wanneer
woensdag 20 september 2023, 12:30
Spreker
Tom Binder
Locatie
Grotiusgebouw