Sturen op duurzame evenementprestaties: naar een evenwichtiger beoordeling van duurzame verenigingsevenementen

maandag 12 september 2022, 12:30
Promotie
Spreker of promovendus
mevrouw V. Meinen
Promotor(s)
prof. dr. H. Ernste, prof. dr. M. Halfmann (Hochschule Niederrhein, DE)
Organisatie
Faculteit der Managementwetenschappen
Locatie
Aula

De evenementen- en vergaderindustrie heeft zich van oudsher gebaseerd op economische prestatiemaatstaven, waarbij de sociale en milieukosten en -baten buiten beschouwing zijn gelaten. Recente studies hebben echter de noodzaak onderstreept van een meer holistische benadering. Deze benadering wordt in dit onderzoek verder uitgewerkt. De theoretische en empirische bevindingen van dit proefschrift zijn geschikt om de praktijkgerichte duurzaamheidsdoelen te bereiken die aan het begin werden ontwikkeld. Het proefschrift wil belanghebbenden, besluitvormers, eventmanagers, verenigingen en congresorganisatoren een strategisch instrument aanreiken om de economische, sociale en milieu-impact van een gepland evenement in kaart te brengen, om deze vervolgens gericht en duurzaam te benutten binnen het betreffende werkterrein.

De bevindingen van een mixed-method aanpak zijn gebruikt om een model te ontwikkelen om de duurzaamheid van evenementbeheer te integreren, te meten en te sturen vanuit het perspectief van eventplanners en verenigingen, en om een nieuw concept voor te stellen voor het omzetten van de theorie in toegepaste praktijk voor de industrie.

Evenementen en duurzaamheid, toerisme en marketing - dat zijn de thema's waarmee Vanessa Meinen zich al meer dan 20 jaar bezighoudt. Geboren in Kleef, studeerde ze Internationaal Toeristisch Management in Freiburg, Brighton (UK) en Heide/Westcoast, waar zij haar master behaalde. Sinds 2014 werkt ze ook als programmacoördinator voor de studierichting Duurzaam Toerisme en begeleidt ze ook actief bachelorscripties. Dit en haar taak voor de World Federation of ADHD, waar ze verantwoordelijk is voor het wetenschappelijk programma en marketing van de wereldcongressen heeft haar werk aan dit PhD project begeleid.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.