Hans de Kroon (r) en Cyriel Liebrand testen de wortelmat van een bloemrijke dijk
Hans de Kroon (r) en Cyriel Liebrand testen de wortelmat van een bloemrijke dijk

Symposium Future Dikes

dinsdag 4 juni 2024, 13:00 - 17:00
Voeg toe aan agenda
Op weg naar sterke dijken met een hoge biodiversiteit

In het project Future Dikes wordt onderzocht hoe we de Nederlandse dijken kunnen versterken met een soortenrijke grasbekleding.

De eerste fase van het onderzoeksproject is inmiddels afgerond. Hierin is onderzocht of soortenrijke dijken even erosiebestendig zijn als gras-gedomineerde dijken. Het projectteam onderzocht welke eisen er gesteld moeten worden aan het ontwerpen van soortenrijke dijkbekledingen, en wat soortenrijke dijken eigenlijk zijn. 

Tijdens het symposium op 4 juni 2024 deelt het projectteam de inzichten die tot nu toe zijn opgedaan. Ook kijken we samen vooruit naar fase 2 van het project Future Dikes. Het einddoel van fase 2 is dat soortenrijke bekleding als standaard binnen Nederland wordt toegepast en dat beheerders in staat zijn zelfstandig soortenrijke bekledingen te realiseren en in stand te houden. Tijdens het symposium vertellen we hier meer over.

* Verplicht veld