Digitale technologie, gezonde hersenen en overheidsbeleid, georganiseerd door Radboud Healthy Brain

Tijdens dit symposium bespreken onderzoekers van alle faculteiten van de Radboud Universiteit de beloften en risico's van digitale technologie voor een gezond brein. Wat is de impact van moderne digitale technologie op hersenen, cognitie en gedrag, en meer in het algemeen op welzijn? Moeten de antwoorden op deze vraag gebruikt worden in beleid en wetgeving, en zo ja, hoe?

In dit symposium nemen we de impact van digitale technologie onder de loep. Vanaf het moment dat we wakker worden tot het moment dat we onze ogen sluiten, dringt technologie door in elk facet van ons bestaan. Wat zijn de kansen en wat zijn de risico's van dit veelvuldige gebruik van digitale technologieën voor ons brein, ons mentale kapitaal en onze (geestelijke) gezondheid? Dit evenement brengt experts samen om te onderzoeken wat de impact is van digitale technologie op ons individuele welzijn, en dus op onze samenlevingen en economieën. Dit brengt ons bij de vraag of en, zo ja, hoe deze impact ook ons overheidsbeleid en onze wetgeving moet bepalen.

Programma

09.00 - 09.05 - Opening door Prof. dr. Daniel Wigboldus (voorzitter College van Bestuur)

09.05 - 09.55 - Keynote door Prof. dr. Emily Murphy (UC College of Law, San Francisco): Collective Cognitive Capital: Using brain and behavioral science to evaluate public policy, gevolgd door een Q&A

09.55 - 10.25 - Sander Schimmelpenninck gaat in gesprek met Kees Verhoeven over sociale media.

10.25 - 10.40 - Pauze

10.40 - 12.00 - Sessie 1: Mentaal en moreel gezond in een digitale samenleving, door moderator Frank Rensen. Sprekers: 

Gevolgd door een paneldiscussie over beloften en risico's van smartphonegebruik voor de geestelijke gezondheid.

12.00 - 13.00 - Lunch met postersessies en demo's in de hal van Trigon

13.00 - 14.05 - Sessie 2: Vertrouwen en duurzame democratie, door moderator Kees Verhoeven. Sprekers:

Gevolgd door een paneldiscussie over de rol van AI in vertrouwen en duurzame democratie.

14.05 - 14.20 - Pauze

14.20 - 15.25 - Sessie 3: Grote taalmodellen voor een gezond brein, door moderator Pam Tönissen. Sprekers: 

Gevolgd door een paneldiscussie over beloften en risico's van taaltechnologie voor collectief cognitief kapitaal.

15.25 - 15.40 - Pauze

15.40 - 16.45 - Sessie 4: Brein-geïnspireerde technologie, recht en veiligheid, door moderator Stan van Pelt. Sprekers: 

Gevolgd door een paneldiscussie over regulering van neurotechnologie.

16.45 - 17.00 - Afsluitend woord namens Prof. dr. Roshan Cools

17.00 - 18.00 - Borrel en netwerkgelegenheid

Het programma is in het Engels en vindt plaats in de Red Room, (01.201), Trigon, Kapittelweg 29, Nijmegen.

Over Healthy Brain

De Radboud Universiteit staat wereldwijd bekend om haar grootschalige excellentie in fundamenteel onderzoek naar hersenen, cognitie en gedrag. Om maatschappelijke impact te genereren op basis van de wetenschappelijke excellentie in dit domein heeft de Radboud Universiteit het Healthy Brain initiatief gelanceerd. Meerdere maatschappelijke kwesties en problemen zouden baat kunnen hebben bij de inbreng van onze wetenschap. Dit zullen wij niet geïsoleerd doen. Samenwerking tussen verschillende disciplines en co-creatie van maatschappelijke impact met relevante stakeholders en probleemeigenaren staan centraal. Healthy Brain organiseert evenementen en bijeenkomsten met beleidsmakers, politici, journalisten, subsidieverstrekkers, en andere relevante stakeholders zoals patiëntenorganisaties, bedrijven en NGO's, om relevante bijdragen te identificeren die onze onderzoekers kunnen leveren, onder de Radboudbrede slogan 'Je bent nodig'. 

Lezing Radboud Reflects

In de avond zal keynote spreker professor Emily Murphy om 20.00 uur ook aanwezig zijn bij de lezing The Future of the Mind in a Digital Society in de Lindenberg, georganiseerd door Radboud Reflects. Na Murphy’s lezing gaat zij in gesprek met neurowetenschapper Alan Sanfey, expert in de neurale mechanismes achter besluitvorming. Geïnteresseerd in het avondprogramma? Meld je hier aan.

Healthy Brain Symposium The Future of the Mind op 25 april 2024

Aanmelden

Vanwege de grote belangstelling voor het symposium is de registratie omgezet naar een wachtlijst. Wil je het symposium ook bijwonen? Stuur een e-mail naar healthybrain [at] ru.nl (healthybrain[at]ru[dot]nl) om op de wachtlijst te komen.