Taalcontrole bij tweetalige sprekers met en zonder afasie

maandag 1 juli 2024, 12:30
Promovendus
S.A. Mooijman MA
Promotor(s)
prof. dr. J.J.M. Schoonen, prof. dr. A.P.A. Roelofs
Copromotor(s)
dr. M.B. Ruiter
Locatie
Aula

Het spreken van meerdere talen vergt continue monitoring van de talen, het onderdrukken van de irrelevante taal en het kunnen schakelen tussen talen. Deze vaardigheden doen een beroep op de zogenaamde executieve controlefuncties van een tweetalige spreker. Personen met een verworven taalstoornis (afasie) kunnen bijkomende stoornissen in executieve controle hebben, wat een extra belasting zou kunnen betekenen voor meertalige personen met afasie. Personen met afasie kunnen hun kennis van een tweede taal echter ook inzetten als compensatie voor woordvindstoornissen die ze ondervinden in de eerste taal. In dit PhD-project is de rol van taalcontrole onderzocht in het tweetalige taalgebruik van sprekers met en zonder afasie.

Dit onderwerp werd bekeken vanuit verschillende invalshoeken: een interviewstudie over de ervaringen van tweetalige personen met afasie, een systematische review van de wetenschappelijke literatuur, en twee experimentele onderzoeken waarin tweetalige sprekers met en zonder afasie verschillende taken uitvoerden waarin ze wisselden tussen hun talen. De studies toonden aan dat niet alleen controleprocessen een rol spelen in de tweetalige taalverwerking, maar dat het ook meespeelt hoe toegankelijk een woord is in een taal. Ondanks mogelijke extra uitdagingen die bestaan bij het beheersen van meerdere talen, kunnen personen met afasie ook profiteren van hun meertalige kennis.

Saskia Mooijman studeerde in 2018 cum laude af van de onderzoeksmaster Linguistics aan de Universiteit van Amsterdam. In hetzelfde jaar startte ze met haar promotieonderzoek bij het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit. Naast haar PhD werkte ze als onderzoeker op de afdeling Neurochirurgie van het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. Sinds april is ze werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs aan de Hogeschool Utrecht.