Taalnormen: complexer als/dan je denkt 

maandag 16 januari 2023, 12:30
Promovendus
de heer M.S. van der Meulen MA
Promotor(s)
prof. dr. N. van der Sijs, prof. dr. H. de Hoop
Locatie
Aula

Groter als: fout. Hele mooie auto: fout. Toch? Nou, niet per se. Het promotieonderzoek van Marten van der Meulen laat zien dat Nederlandse taaladviesboeken in de twintigste eeuw grote variatie vertonen in de evaluatie van taalkwesties. Wat voor de een goed is, is voor de ander fout. Kwesties ontwikkelen zich bovendien verschillend: soms worden taaladviseurs milder, soms juist strenger. Ook blijken deze boeken een complexere relatie met daadwerkelijk taalgebruik te hebben dan vaak wordt aangenomen. Uitspraken als ‘je hoort het steeds vaker’ kloppen zelden, en ook ‘dit komt vaak voor’ slaat de plank vrijwel altijd mis. Maar een casestudie van taalregels en hun toepassing in Tweede Kamerverslagen wijst toch op het bestaan van relaties tussen taalgebruik en taalregel. Attitude speelt daar ook een gecompliceerde rol bij. Daarmee is dit proefschrift vooral een startpunt voor een revaluatie van het complexe samenspel tussen taalnorm, taalgebruik en taalattitude.  

Marten van der Meulen (Den Haag, 1985) studeerde Engels en taalwetenschap aan de Universiteit Leiden en University of Sydney. Tijdens zijn promotie aan de Radboud Universiteit schreef hij meerdere populairwetenschappelijke boeken over taal. Hij werkt nu als kenniscoördinator aan de Radboud Universiteit en als beleidsadviseur bij de Taalunie.