FTR studenten
FTR studenten

Talentenprogramma Filosofie

Stel jij graag kritische vragen over de wereld en de samenleving? Misschien ligt je interesse dan wel bij de filosofie. Het Talentenprogramma van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen geeft je een kijkje in de keuken van deze opleiding. Op deze manier kun je al tijdens het vwo cursussen volgen aan de universiteit.

  Algemeen

  Je kunt bij dit Talentenprogramma kiezen uit twaalf vakken die gezamenlijk de hele geschiedenis en breedte van de filosofie beslaan. Iedere cursus bestaat uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten en duurt één semester. Bekijk het Studieprogramma hierboven voor meer informatie over de cursussen.

  Startdatum

  Nader te bepalen
  Kosten
  Gratis
  Voertaal
  Nederlands

  Factsheet

  Type onderwijs
  Cursus

  Contactinformatie

  Als je meer informatie wilt over een cursus, neem dan contact op met de contactpersoon, nooit met de docent die de cursus geeft. Ook voor algemene informatie over het Talentenprogramma van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen kun je contact opnemen met Karen Fun (filosofie [at] ru.nl (filosofie[at]ru[dot]nl)).

  Cursusaanbod

  Je kunt kiezen uit de volgende twaalf vakken die gezamenlijk de hele geschiedenis en breedte van de filosofie beslaan. 

  • Iedere cursus bestaat uit twaalf wekelijkse bijeenkomsten en duurt één semester. 
  • Elke cursus is 5 EC-credits waard. 
  • Houd voor elke cursus rekening met een studiebelasting van ongeveer 2 uur per week. 
  • Alle cursussen worden gegeven in het Nederlands.

  Semester 1 (september - januari)

   

  Geschiedenis van de antieke filosofie 

  De meeste thema's en vragen van de filosofie zijn ontstaan in de Griekse en Romeinse Oudheid. Dit vak geeft je een globaal overzicht van de antieke filosofie. De nadruk ligt op de theorieën van Plato en Aristoteles. Thema's die aan bod komen zijn onder andere natuurfilosofie, ethiek en filosofische psychologie.

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Geschiedenis van de moderne filosofie

  Beginnend bij Descartes in de 17e eeuw behandel je de verschillende stadia van de ontwikkeling van de filosofie tot de twintigste eeuw. Je bestudeert de belangrijkste wendingen in de geschiedenis van het moderne denken met tekstfragmenten van enkele bekende auteurs.

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Cognitiefilosofie

  Cognitiefilosofie gaat over de verhouding tussen lichaam en geest. Daarbij wordt ingegaan op de filosofische implicaties van ontwikkelingen in de neurowetenschappen. Wat betekenen deze ontwikkelingen bijvoorbeeld voor het denken over de vrije wil en over persoonlijke identiteit?

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Filosofische ethiek

  Dit vak behandelt de verschillende standpunten die je kunt innemen bij het vellen van een moreel oordeel. Wat is moraal? Wat maakt de mens tot een moreel wezen? Via een gang door de geschiedenis van Plato tot Levinas worden de belangrijkste problemen, begrippen en theorieën in de ethiek gepresenteerd.

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Kenleer en wetenschapsleer

  In dit vak wordt het wetenschappelijk kennen bestudeerd op twee gebieden: de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen. Op beide gebieden gaat het om vragen als: Wat is betrouwbare kennis? Wat maakt kennis geldig? Hoe komt kennis tot stand?

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Logica

  Je krijgt een algemene inleiding in de hedendaagse logica en een overzicht van haar filosofische en historische achtergronden. Wanneer is een redenering geldig? Wat is het verschil tussen geldige argumenten en drogredenen? Daarnaast maak je kennis met de basisbegrippen en leer je werken met de formele taal van de logica.

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

   

  Semester 2 (februari - juli)

   

  Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie

  Met dit vak krijg je een overzicht van de ontwikkeling van de filosofie in de Middeleeuwen. Je besteedt aandacht aan de verhouding tussen geloof en weten, en aan opvattingen over de natuur en de mens. Je bestudeert teksten van onder meer Augustinus, Thomas van Aquino en Willem van Ockham.

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

   

  Geschiedenis van de hedendaagse filosofie

  Bij dit vak leer je het voor de hedendaagse filosofie zo kenmerkende verschil in stijl en cultuur tussen de continentale filosofie (Frankrijk, Duitsland) en Anglo-Amerikaanse filosofie (Engeland, Verenigde Staten). Je bestudeert de belangrijkste filosofen en stromingen uit de 20e eeuw. Auteurs die aan bod komen zijn onder andere Frege, Wittgenstein, Husserl, Heidegger en Derrida.

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

   

  Sociale en politieke filosofie

  In dit vak maak je kennis met thema's als macht, rechtvaardigheid en politieke orde. Verder leer je de collegestof in verband te brengen met actuele politieke en maatschappelijke kwesties. Wat is een goede samenleving? Hoe kan de staatsmacht worden gelegitimeerd?

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

   

  Filosofische antropologie

  Dit vak draait om de vraag naar het wezen van de mens. Je krijgt een overzicht van de ontwikkeling van de wijsgerige antropologie aan de hand van enkele belangwekkende teksten. Daarbij ga je in op thema's als de antropologische betekenis van het multiculturalisme, en de wijze waarop ideeën over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit tot stand komen en hoe deze door de tijd heen veranderen.

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

   

  Taalfilosofie

  Deze cursus geeft een inleidend, systematisch overzicht van de belangrijkste problemen, posities en debatten in het filosofische denken over taal. Centraal daarbij staan vragen over betekenis en interpretatie. Wat is betekenis? Hoe komt betekenis tot stand? Wat is de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid?

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Metafysica

  Metafysica, letterlijk vertaald ‘achter of na de fysica', is de filosofische discipline die de grondstructuur van de werkelijkheid onderzoekt. Thema's die de metafysica bestudeert zijn: Wat voor dingen bestaan er in de werkelijkheid? Wat is tijd? Bestaat de wereld zoals wij die waarnemen?

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Heb je een cursus gevonden die je aanspreekt? Meld je aan via onderstaand formulier.

  De deadline voor inschrijven voor een cursus is uiterlijk twee weken voordat de periode begint waarin hij wordt gegeven. Dit in verband met administratieve verwerking en accountaanvraag voor universiteitssystemen. Voor het academisch jaar 2023/2024 zijn de deadlines 1 augustus en 1 januari.

  Let op! We nemen je aanvraag pas in behandeling wanneer we per mail een verklaring van je mentor of decaan ontvangen dat je deel mag nemen aan het Talentenprogramma van het Radboud Pre-University College of Society. Vraag je mentor of decaan daarom een bevestiging te sturen naar Karen Fun (filosofie [at] ru.nl (filosofie[at]ru[dot]nl)), waarin diegene verklaart dat jij aan de cursus van je voorkeur mag deelnemen.

  Aanmeldformulier

  * Verplicht veld

  Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor een van de Talentenprogramma's van de Radboud Universiteit. Je gegevens worden ingevoerd in het onderwijssysteem. Je ontvangt daarna alle informatie die je nodig hebt om te beginnen aan de cursus(sen).

  Indien je deze al hebt. Let op: een E-nummer is hier niet van toepassing, alleen een S-nummer (bijv. S123456).
  Als je nog geen Radboud-studentnummer hebt, voeg dan hier een kopie van je legitimatiebewijs toe (voor- en achterkant). Deze hebben we nodig om je inschrijving te voltooien.
  Slechts één bestand.
  20 MB limiet.

  Talentenprogramma en cursussen

  Cursus(sen) die je wilt volgen
  Cursus(sen) die je wilt volgen
  Cursus(sen) die je wilt volgen
  Cursus(sen) die je wilt volgen
  Hoe ben je geïnformeerd over het Talentenprogramma?

  Privacy

  De door jou verstrekte gegevens zullen enkel worden gebruikt voor communicatie rondom deelname aan het Talentenprogramma, het maken van een certificaat en worden uiteraard vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming. De privacyverklaring vindt je hier.

  Ik ga akkoord met het privacyreglement van de Radboud Universiteit en met de verwerking van de door mij verstrekte gegevens.