Radboud Students at a Lecture
Radboud Students at a Lecture

Talentenprogramma Letteren

De Faculteit der Letteren biedt vwo-leerlingen met interesse in geschiedenis, literatuur, cultuur, kunst of communicatie de mogelijkheid om een vak op de universiteit te volgen. Je schuift aan tussen de eerstejaarsstudenten bij het vak van jouw keuze. 

  Algemeen

  Heb jij een talenknobbel of ben je geïnteresseerd in geschiedenis, literatuur, cultuur of kunst? Of spreekt een studie als communicatie jou meer aan? Ontdek waar jouw interesses liggen met behulp van het Talentenprogramma Letteren, waarbij je al tijdens het vwo aanschuift in de collegebanken van de Faculteit der Letteren.

  Om deel te nemen aan het Talentenprogramma heb je toestemming nodig van jouw docent, mentor of decaan. Hij/zij kan je opgeven voor het programma. Er geldt voor een aantal colleges een aanwezigheidsplicht. Na afloop ontvang je een certificaat. 

  Startdatum

  Nader te bepalen
  Kosten
  Gratis
  Voertaal
  Nederlands

  Factsheet

  Type onderwijs
  Leergang

  Contactinformatie

  Heb je vragen, twijfel je of zijn er nog onduidelijkheden? Neem contact op via pucofsociety [at] let.ru.nl (pucofsociety[at]let[dot]ru[dot]nl) of bel naar 06 31132898. We helpen je graag!

  Als vwo-leerling kan je een cursus (vak) volgen bij één van onderstaande opleidingen: 

  Algemene Cultuurwetenschappen
  Communicatie- en Informatiewetenschappen
  Duitse Taal en Cultuur
  English Language and Culture / American Studies
  Franse Taal en Cultuur
  Geschiedenis
  Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
  International Business Communication
  Kunstgeschiedenis
  Nederlandse Taal en Cultuur
  Spaanse Taal en Cultuur
  Taalwetenschap

   

  Rooster

  Hieronder vind je per opleiding een overzicht van de cursussen waar je als vwo-leerling bij kunt aanschuiven. Meer informatie over de cursussen vind je in de studiegids. De studiegids 2023-2024 kun je hier bekijken. Voor elk vak vind je hier ook het rooster. 

  NB: Contacturen worden in blokken van 2 geroosterd. Per 2 contacturen heb je dus 1x les op de universiteit. De studielast per vak kun je berekenen aan de hand van het aantal studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studie. Wat je niet aan contacturen kwijt bent, zul je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben voor de zelfstandige onderdelen.

  Het studiejaar is opgedeeld in 4 periodes:

  • Periode 1: 4 september t/m 3 november 2023
  • Periode 2: 6 november 2023 t/m 26 januari 2024
  • Periode 3: 29 januari t/m 5 april 2024
  • Periode 4: 8 april t/m 12 juli 2024

  Voorafgaand aan je eerste college organiseren we voor deelnemers aan de Faculteit der Letteren een online kennismakingsbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst  krijg je uitleg hoe het een en ander werkt, waar je moet zijn en wat er van je wordt verwacht. Deelnemers ontvangen enkele dagen van tevoren een uitnodiging voor de bijeenkomst.

   

  Tentamen

  Bij deelname aan het Talentenprogramma word je automatisch ingeschreven voor het tentamen. Rond je dit tentamen af met een positief resultaat, dan kan je mogelijk vrijstelling krijgen als je de bacheloropleiding gaat volgen die de cursus aanbiedt. 

   

  Aanbod Talentenprogramma Letteren

  Algemene Cultuurwetenschappen (onder voorbehoud)

  • History of the Western Arts (in elke periode wordt 1 deel aangeboden)
  • Analyse van muziek, tekst en beeld (periode 1 en 2)
  • European culture in a Global World (periode 1 en 2)
  • Gender en de kunsten (periode 4)
  • Inleiding Literatuurwetenschap (periode 4)

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  Communicatie- en Informatiewetenschappen

  • Taal, Communicatie en Media (periode 1)
  • Intercultural communication (periode 3)
  • Informatiewetenschap (periode 3 en 4)
  • Argumentatie, Retorica en Publiek Debat (periode 3 en 4)

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  Duitse Taal en Cultuur

  • Grundlagen der Deutschen Grammatik (periode 1 en 2)
  • Sprachpraxis Deutsch (periode 1 en 2)
  • Lyrik, Poesie, Poetry (periode 1 en 2)
  • Erzähltexte und ihre Analyse (periode 1 en 2)
  • Fragen des 21. Jahrhunderts: aktuelle politische und gesellschaftliche Debatten in Deutschland (periode 3)
  • Geschichte der deutschen Literatur (periode 3 en 4)
  • Sprachwissenschaft 1 (periode 3 en 4)
  • International Corporate Communication German (periode 3 en 4)
  • Kommunikation in Kultur und Gesellschaft (periode 4)

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  English Language and Culture / American studies

  • British Culture and History (periode 1 en 2)
  • Reading Literature (periode 1 en 2)
  • Introduction to Linguistics (periode 1 en 2)
  • Introduction to American Cultural Studies (periode 1 en 2)
  • American History and Politics I (periode 1 en 2)
  • American History and Politics II (periode 3 en 4)
  • Survey American Literature (periode 3 en 4)
  • English From Old to New (periode 3 en 4)
  • British Literature and Culture of the 19th and 20th Centuries (periode 3 en 4)

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  Franse Taal en Cultuur

  • La France au XXIe siècle (periode 1)
  • Quêtes identitaires dans la culture populaire (periode 1)
  • French in context (periode 1 en 2)
  • La boîte à outils du français (periode 1 en 2)
  • Langue, culture et société (periode 2)
  • Histoire de la culture française 1: du moyen âge aux Lumières (periode 3)
  • Histoire de la culture française 2: du romantisme à nos jours (periode 4)
  • Compétences langagières 1 (periode 3)
  • Compétences langagières 2 (periode 4)
  • Sur les traces de la langue française (periode 4)

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  Geschiedenis

  • Globalisering (periode 1)
  • Oudheid I (periode 1)
  • Oudheid II (periode 2)
  • Nieuwe tijd I (periode 1)
  • Nieuwe tijd II (periode 2)
  • Nederlandse Geschiedenis (periode 2)
  • Nieuwste tijd I (periode 3)
  • Nieuwste tijd II (periode 4)
  • Middeleeuwen I (periode 3)
  • Middeleeuwen II (periode 4)

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

  • Oude Geschiedenis (incl. ACV) (periode 1 en 2)
  • Griekse en Romeinse archeologie (periode 1 en 2)
  • Griekse grammatica 1 (periode 1 en 2)
  • Griekse grammatica 2 (periode 3 en 4)*
  • Griekse teksten 1 (periode 1)
  • Griekse teksten 2 (periode 2)
  • Griekse teksten 3 (periode 3)
  • Griekse teksten 4 (periode 4)
  • Latijnse grammatica 1 (periode 1 en 2)
  • Latijnse grammatica 1 (periode 3 en 4)*
  • Latijnse teksten 1 (periode 1)
  • Latijnse teksten 2 (periode 2)
  • Latijnse teksten 3 (periode 3)
  • Latijnse teksten 4 (periode 4)
  • Meesterwerken uit de Antieke Literatuur (periode 3 en 4)
  • Klassieke Mythologie in Tekst en Beeld (incl. ACV) (periode 3 en 4)

  * deze cursussen kun je volgen als je ook in periode 1 en 2 hebt deelgenomen.

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  International Business Communication

  • Intercultural Communication (periode 3)
  • Information Science (periode 3 en 4)

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  Kunstgeschiedenis

  • Middeleeuwse werelden 1: beeldende kunst van 400-1400 (periode 1)
  • Griekse en Romeinse archeologie (periode 1 en 2)
  • Architecture from Late Antiquity to the Renaissance (periode 2)
  • De visuele cultuur van de renaissance (periode 3)
  • Realisme en illusionisme. De lange zeventiende eeuw (periode 3)
  • De geboorte van de moderniteit. Kunst van de lange negentiende eeuw (periode 4)
  • Architecture from 1600 - present (periode 4)
  • Tussen autonomie en activisme. Kunst van de 20ste eeuw tot nu - Engelstalig (periode 4)

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  Nederlandse Taal en Cultuur

  • Taal, Communicatie en Media (periode 1)
  • Literaire analyse (periode 1 en 2)
  • Eerstetaalverwerving  (periode 1 en 2)
  • Semantiek en Morfologie (periode 1 en 2)
  • De canon van de Nederlandse literatuur van middeleeuwen tot 1800 (periode 1 en 2)
  • De canon van de Nederlandse literatuur van 1800 tot heden (periode 3 en 4)
  • Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands  (periode 3 en 4)
  • Literaire theorie (periode 3 en 4)
  • Argumentatie, Retorica en Publiek Debat (periode 3 en 4)

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  Spaanse Taal en Cultuur

  • Español 1 (periode 1)
  • Geschiedenis en culturen van Spanje (periode 1 en 2)
  • Opstand en revolutie in Spaans-Amerika (periode 1 en 2)
  • Inleiding Spaanse taalkunde (periode 1 en 2)
  • Español 2 (periode 2)*
  • Español 3 (periode 3)*
  • Obras maestras de la literatura hispánic (periode 3 en 4)
  • Variedades del español (periode 3 en 4)
  • Español 4 (periode 4)*

  * Deelname is alleen mogelijk na overleg en goedkeuring van de desbetreffende docent. Dit is afhankelijk van inschatting van je taalniveau.

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  Taalwetenschap

  • Onderzoeksontwerp en Beschrijvende statistiek (periode 1 en 2)
  • Taalkundige databestanden (periode 1 en 2)
  • Taalanalyse (periode 1 en 2)
  • Fonetiek (periode 1 en 2)
  • Sociolinguïstiek (periode 1 en 2)
  • Eerstetaalverwerving (periode 1 en 2)
  • Semantiek (periode 3 en 4)
  • Inleiding taal- en spraakpathologie (periode 3 en 4)
  • Tweedetaalverwerving (periode 3 en 4)
  • Informatiewetenschap (periode 3 en 4)

  Bekijk het rooster en de cursusinformatie van deze cursussen in de studiegids.

  Kosten

  Aan de cursussen van het Talentenprogramma Letteren zijn geen kosten verbonden. Reiskosten, boeken, readers en ander studiemateriaal moet je wel zelf bekostigen.

   

  Aanmelden

  Aanmelden voor het Talentenprogramma kan door een e-mail te sturen naar pucofsociety [at] let.ru.nl (pucofsociety[at]let[dot]ru[dot]nl). Geef in de mail alvast aan welke cursus je wil volgen en de naam en het mailadres van de contactpersoon (mentor/decaan) op school. Na ontvangst van je mail nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.