Student achter computer
Student achter computer

Talentenprogramma Managementwetenschappen

Ben je toe aan een extra uitdaging naast je middelbare school? Wil je kennismaken met één van de opleidingen bij de Faculteit der Managementwetenschappen? Dit zijn: 

 • Bestuurskunde
 • Economie en Bedrijfseconomie
 • Economics and Business Economics
 • Politicologie
 • Bedrijfskunde
 • Business Administration
 • Geografie, Planologie en Milieu
  Algemeen

  Inschrijven is op dit moment niet meer mogelijk. Vanaf mei is het mogelijk om je aan te melden voor semester 1 van collegejaar 2024-2025. 

  Tijdens het Talentenprogramma schuif je aan in de (online) collegezaal. Je volgt de cursus gedurende een periode of semester en je hebt de mogelijkheid om daarna ook een tentamen af te leggen. Doe je dit met een positief resultaat, dan kan je vrijstelling krijgen van de cursus als je de bijbehorende bacheloropleiding gaat volgen. Het volgen van de cursus is geheel gratis en eventueel benodigde boeken worden in bruikleen ter beschikking gesteld. De werkcolleges van de cursussen zijn verplicht, de hoorcolleges zijn niet verplicht.

  Startdatum

  02 september 2024, 00:00
  Kosten
  Gratis
  Onderwijsvorm
  Combinatie van op locatie en online
  Voertaal
  Nederlands-Engels

  Factsheet

  Type onderwijs
  Leergang

  Contactinformatie

  Wil je meer informatie over dit Talentenprogramma? Stuur dan een mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl).

  Je vindt hier een volledig overzicht van het Talentenprogramma Managementwetenschappen. 

  Cursusaanbod semester 1

  Het eerste semester duurt van maandag 4 september 2023 t/m vrijdag 26 januari 2024. Het is zowel mogelijk om Nederlandstalige als Engelstalige vakken te volgen.

  Het rooster van de cursussen wordt bekend gemaakt in juli. Je kunt het rooster vinden door te klikken op 'studiegids' onder de cursusbeschrijving. Vervolgens klik je op het tabblad 'rooster' en opent een nieuw venster waar je het rooster kunt zien.

  Let op: in je rooster vind je vaak meerdere keer 'Werkgroep' op één tijdstip terug. Je schrijft je maar in voor één werkgroep.

  Kernthema’s van de bestuurskunde

  Als bestuurskundige sta je midden in de maatschappij: je houdt je bezig met veiligheid op straat, integratie, goed onderwijs, klimaatverandering, terrorisme, de hoge kosten in de zorg, de fileproblematiek en ga zo maar door. Bestuurskundigen houden zich bezig met de oorzaken van deze problemen, het vinden van geschikte oplossingen en vervolgens de uitwerking en implementatie daarvan. Zij letten daarbij op non-profit organisaties als politie, ziekenhuizen en omroepen.

  Deze inleidende cursus stelt de centrale vragen uit de Bestuurskunde aan de orde, evenals verschillende antwoorden die daarop vanuit een bestuurskundig perspectief  zijn gegeven. Het gaat er bijvoorbeeld om waarom er een overheid is, hoe die is gestructureerd en of dat de meest effectieve en efficiënte structuur is. Op inleidende wijze wordt eveneens aandacht besteed aan organisatievormen in het algemeen en de bureaucratie in het bijzonder, management en leiderschap, publieke besluitvorming, beleidsontwikkeling en beleidsverandering.

  • Periode: blok 1 | 04-09-2023 t/m 05-11-2023
  • Rooster: het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: deelopdrachten en tentamen

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Economie van de managementwetenschappen

  Ben je goed in Economie en wil je wel eens kennismaken met een vak van de bacheloropleiding Economie & Bedrijfseconomie. Dan is deze cursus iets voor jou. Deze cursus heeft tot doel studenten te confronteren met economische theorie, en de economische praktijk van alledag. Het geeft aan de hand van een aantal thema's aan 'hoe economen denken'. Daarbij wordt begonnen met de basisprincipes van de economische wetenschap en de economische taal met betrekking tot deze principes.

  De verworven vaardigheden worden in het tweede deel van de cursus toegepast. Daarvoor bespreken we een aantal onderwerpen en leren we dat economie niet los gezien kan worden van de samenleving waarbinnen zij functioneert. Studenten leren aan de hand van actueel materiaal een aantal kernbegrippen uit de economie. In de werkcolleges gaan we tenslotte uitgebreid in op de positie van economen en de bijdrage die ze (soms) kunnen leveren aan politieke en maatschappelijke debatten.

  • Periode: blok 1 | 04-09-2023 t/m 05-11-2023
  • Rooster: het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: tentamen

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Macro-economie

  Deze eerstejaarscursus van de opleiding Economie & Bedrijfseconomie introduceert theorieën en modellen betreffende productie, werkloosheid, inflatie, rentevoeten, wisselkoersen en andere variabelen die van centraal belang zijn voor de economische groei en schommelingen in de conjunctuur. In de cursus zullen de theorieën en modellen worden toegelicht aan de hand van de huidige staat van de Nederlandse en Europese economie en zullen huidige beleidskwesties in het licht van de theorie en de empirische feiten worden toegelicht en onderzocht. Aan het eind van de cursus:

  Kun je macro-economische begrippen (o.a. inflatie, groei werkloosheid) en instellingen (zoals overheid en centrale bank), die zich met economische problemen bezig houden, benoemen. Heb je inzicht in bepaalde modellen van economische analyse. Kan je macromodellen toepassen bij de bestudering van economische problemen en economische politiek.

  • Periode: blok 2 | 06-11-2023 t/m 28-01-2024
  • Rooster: het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: tentamen

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Inleiding in de politicologie

  Wil je weten wat de opleiding Politicologie inhoudt? Dan is deze eerstejaarscursus een mooie eerste kennismaking. Inleiding politicologie bestaat uit drie onderdelen:

  1. In het onderdeel ‘vergelijkende politicologie’ maak je kennis met centrale begrippen als: wat is politiek? Wat is politicologie? Wat zijn politieke stelsels? Wat is democratie?
  2. In het onderdeel ‘Internationale betrekkingen’ staat de vraag centraal waarom telkens opnieuw oorlog uitbreekt. Hoe kunnen we conflict en samenwerking in het internationaal systeem verklaren? Aan de hand van cruciale periodes uit de wereldgeschiedenis wordt geprobeerd op deze vraag een antwoord te formuleren.
  3. In het onderdeel ‘Politiek filosofie’ worden de vragen gesteld wat politieke filosofie onderscheidt van andere takken van filosofie, en wat politieke filosofie onderscheidt van empirische politieke wetenschappen. Tevens wordt ingegaan op twee centrale thema’s van de politieke filosofie: democratie en rechtvaardigheid.
  • Periode: blok 1 | 04-09-2023 t/m 05-11-2023
  • Rooster: het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: tentamen

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Inleiding in de bedrijfskunde 1

  De Inleiding in de bedrijfskunde 1 is een eerstejaarscursus van de opleiding Bedrijfskunde. Zoals de naam aangeeft geeft de cursus een eerste kennismaking met het brede vakgebied van de Bedrijfskunde. Je raakt vertrouwd met het perspectief van, de (basis)begrippen uit en de toepassing van de bedrijfswetenschap in de praktijk. Aan de orde komen zowel kennis van als denken over de organisatie.

  Thema’s zijn onder andere: perspectieven op de organisatie; structuur, cultuur, ontwerp en verandering van organisaties; organisatie en omgeving; strategisch management, besluitvorming, macht en conflict; communicatie, leiderschap en motivatie in organisaties. Klinkt dit als muziek in je oren en wil je meer weten, schrijf je dan in voor deze cursus.

  • Periode: blok 1 | 04-09-2023 t/m 05-11-2023
  • Rooster: het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: tentamen

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Inleiding GPM

  Vind je aardrijkskunde een leuk vak? Zou je wel eens kennis willen maken met een universitaire studie op dit gebied? Dan is deze cursus wat voor jou. Je maakt kennis met het wetenschapsgebied geografie, planologie en milieu. Het eerste deel van de cursus staat in het teken van de interactie van mens en de samenleving enerzijds en ruimte en omgeving anderzijds.

  Daarna zoomt de cursus achtereenvolgens in op de onderling sterk verweven domeinen van demografie en ontwikkeling, van mobiliteit en ruimtegebruik, en van de milieuconsequenties van allerlei maatschappelijk en ruimtelijk handelen. Hier wordt aandacht besteed aan thema's als bevolkingsgroei, migratie, voedselvoorziening, nationalisme, infrastructuur, centrum en periferie, klimaatverandering, milieukwaliteit en milieubesef. Elk onderdeel van de cursus wordt vergezeld door een opdracht die je maakt met behulp van de collegestof en de literatuur.

  • Periode: blok 1 | 04-09-2023 t/m 05-11-2023
  • Rooster: het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: tentamen

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Introduction to Business Administration

  Part of the first year of the English taught bachelor Business Administration is the course Introduction to Business Administration. It gives you an introduction to the theory and practice of business administration. At Nijmegen, business administration is characterised by its broad an integral vision, based on a social scientific approach to organisations. The focus is on social processes in organisations, on change processes and on designing solutions for problems. This means that business administration uses knowledge and skills from related disciplines such as economy, sociology and psychology.

  When managers are confronted by a variety of social, environmental, economic and technological changes, they have to find innovative solutions to deal with them. This requires a broad set of skills and capabilities. This course introduce you to five key parts of business administration: the environment, planning, organising, leading and controlling. Does this sound interesting to you, apply now for this course.

  • Time period: block 1 | 04/09/2023 to 05/11/2023
  • Schedule: het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
  • Number of ECTS: 6
  • Examination: exam

  More information about this subject can be found in the study guide.

  Introduction to Economics and Business IE&B

  This course is a first acquaintance with economic approaches to organisations and management. Economists think in terms of efficiency: how can a certain goal be reached by using a minimum of resources? Consequently, the central question in this course is: how can an organisation be governed and managed efficiently? The course will prove that the economic approach to organisations is pluralistic. There are several viewpoints, and each viewpoint offers a different perspective on organisations and management. Apart from an economic perspective, philosophical, sociological and psychological perspectives will also be offered.

  • Time period: block 1 | 04/09/2023 to 05/11/2023
  • Schedule: het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
  • Number of ECTS: 6
  • Examination: exam

  More information about this subject can be found in the study guide.

  Organisation Theory

  This course is part of the English taught bachelor Business Administration. The main objective of the course is to introduce you to the rich and diverse field of organisation theory. To reach this goal, we will guide you through seminal approaches, namely Scientific Management, Human Relations, and theories addressing bureaucracy, organisational culture, the role of technology and the relationship between organisations and their environment. We will discuss the historical context of these approaches as well as an original text central to each approach. During seminars we will go into how these theories still apply to today's organisational practice and discuss the results of your weekly assignments.

  • Time period: block 2 | 06/11/2023 to 28/01/2024
  • Schedule: het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
  • Number of ECTS: 6
  • Examination: exam

  More information about this subject can be found in the study guide.

  Macroeconomics

  Is Economics one of your best subjects in high school? Do you want to get acquainted with a course of the bachelor programme Economics and Business Economics, then apply for this course.

  This course aims at providing you with the basic knowledge and tools that are required to observe, interpret and assess the economic debate in a national or European context. This course deals with the economic features of a typical (Western) industrialised country, with a particular focus on Europe. Key economic variables like output (growth) and unemployment, inflation and interest rates, government deficit and debt are introduced. We use basic macroeconomic models to study equilibrium conditions of the economy in the short, medium and long run.

  • Time period: block 2 | 06/11/2023 to 28/01/2024
  • Schedule: het rooster wordt in augustus bekend gemaakt.
  • Number of ECTS: 6
  • Examination: exam

  More information about this subject can be found in the study guide.

  Cursusaanbod semester 2

  Het tweede semester duurt van maandag 29 januari t/m vrijdag 12 juli 2024. Gedurende het tweede semester worden er alleen Nederlandstalige cursussen aangeboden voor leerlingen die het Talentenprogramma volgen.

  Let op: voor cursussen in blok 3 kun je je aanmelden tot maandag 15 januari 2024. Aanmelden voor de cursussen in blok 4 is mogelijk tot maandag 4 maart 2024.

  Accounting

  Het vak Accounting is in essentie een inleiding in de bedrijfseconomie. Belangrijk om te weten is dat een bedrijfseconoom altijd de economie bekijkt vanaf de binnenkant van de organisatie. Als bedrijfseconoom ben je dan ook vaak binnen een organisatie werkzaam als financieel-economische deskundige. Je bent dan een allround financieel deskundige die weet hoe de geldstromen binnen een bedrijf lopen en doorziet welke bijdrage de verschillende bedrijfsonderdelen leveren. Je denkt mee met het management en ontwikkelt het financiële beleid voor de organisatie. Deze functie kan worden uitgeoefend in alle typen van organisaties en zowel in profit als non-profit organisaties. Wil je nader kennis maken met dit vak? Meld je je dan aan voor deze cursus.

  • Periode: blok 4 |08-04-2024 t/m 30-06-2024
  • Rooster: rooster is nog niet bekend
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: digitale toets met CIRRUS

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Organisatietheorie

  Deze cursus is onderdeel van de bachelor bedrijfskunde. In deze theoretische cursus staan theorieën/perspectieven over “organisaties” centraal. Vanuit onder andere sociologisch, economisch en psychologische oogpunt kijk je dan naar een organisatie. Vanuit deze verschillende oogpunten wordt er geprobeerd de vragen: “Wat zijn organisaties?” en “Hoe kunnen organisaties zich in hun omgeving handhaven?” te beantwoorden.

  • Periode: blok 3 | 29-01-2024 t/m 07-04-2024
  • Rooster: rooster is nog niet bekend
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: schriftelijk tentamen

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Visies op de stad

  Altijd al benieuwd geweest naar hoe een stad zich ontwikkelt? En wordt je nieuwsgierigheid gewekt bij het feitje dat er sinds 2008 meer mensen in de stad dan op het platteland wonen? Dan is deze cursus iets voor jou.

  Centraal in de cursus staan theorieën over (de ontwikkeling van) steden. Je krijgt op basis van stedelijke theorieën inzicht in de belangrijke feiten en fasen in stedelijke ontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op ontwikkelingen die voor steden in Nederland en Europa relevant zijn, maar deze cursus staat ook stil bij de actuele explosieve groei van steden buiten Europa en je krijgt inzicht in wat de ontwikkeling en beheer van de steden beïnvloedt.

  • Periode: blok 3 | 29-01-2024 t/m 07-04-2024
  • Rooster: rooster is nog niet bekend
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: digitale toets met CIRRUS en Essay

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Actuele vraagstukken van oorlog en vrede

  Deze cursus wordt verzorgd door het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM) van de Faculteit Managementwetenschappen. Dit populaire keuzevak staat open voor studenten van álle studierichtingen van de faculteit en is bedoeld om je kennis te laten maken met en inzicht te laten verwerven in actuele vraagstukken van oorlog en vrede. De overkoepelende thematiek van de cursus wordt jaarlijks aan de dan geldende actualiteiten gekoppeld.

  Voorop staat echter dat de (internationale) veiligheidsproblematiek vanuit verschillende academische én praktijkgerichte perspectieven wordt beschreven en geanalyseerd. Colleges in deze reeks worden verzorgd door medewerkers van het CICAM, andere docenten van de Radboud Universiteit alsmede gastdocenten van elders.

  Let op: beperkt aantal plaatsen (3 of 4 per cursus)

  • Periode: blok 3 |29-01-2024 t/m 07-04-2024
  • Rooster: rooster is nog niet bekend
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: digitale toets met CIRRUS

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Nederlandse Politiek in vergelijkend perspectief

  Deze cursus analyseert ontwikkelingen in de Nederlandse politiek vanuit een vergelijkende invalshoek. We bestuderen de politieke stelsels van een groot aantal landen in Europa, waaronder het Nederlandse stelsel. We kijken in het bijzonder naar de politieke instituties. Het gaat hier aan de ene kant om de geschreven en de ongeschreven regels van het politieke spel en aan de andere kant om de burgers en de politieke organisaties die binnen dit raamwerk functioneren. Zo kijken we naar de verkiezingen, politieke partijen en het parlement. Daarnaast kijken we naar de verschillende (machts)relaties.

  In deze cursus gaan we verder in op de Nederlandse politiek. Zo analyseren we hoe politicologen hebben geprobeerd om de Nederlanse politiek te verklaren. Ook kijken we naar recentere ontwikkelingen zoals het bestaansrecht en de aanpassing van het bindend referendum.

  • Periode: blok 3 | 29-01-2024 t/m 30-06-2024
  • Rooster: rooster is nog niet bekend
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: tentamen

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Terrorisme: beeld en werkelijkheid

  Dit vak zorgt voor een inleiding en geeft inzicht in de complexe kwesties en beeldvorming rondom het begrip 'terrorisme'. Terrorisme is geen nieuw verschijnsel en toch heeft het thema aanzienlijk meer aandacht gekregen sinds de aanslagen op het World Trade Center in New York op 11 September 2001. Terrorisme wordt als één van de belangrijkste bedreigingen voor de hedendaagse mensheid gezien. Sinds de recente aanslagen in Parijs, Brussel, Nice en Berlijn woeden hevige discussies over het gevaar van terroristische dreiging, en de beste reactie daarop. Maar wat is terrorisme? Kan je hier wel een duidelijk definitie voor geven? In deze collegereeks worden bestaande ideeën over beeld en werkelijkheid omtrent terrorisme ter discussie gesteld. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de historische, internationale, en beleidsmatige aspecten van het thema terrorisme.

  Let op: beperkt aantal plaatsen (3 of 4 per cursus)

  • Periode: blok 4 |08-04-2024 t/m 30-06-2024
  • Rooster: rooster is nog niet bekend
  • Aantal EC-credits: 6
  • Toetsing: digitale toets met CIRRUS

  Meer informatie over deze cursus vind je in de studiegids.

  Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar pucofsociety [at] fm.ru.nl (pucofsociety[at]fm[dot]ru[dot]nl).