Bachelor Open Dag
Bachelor Open Dag

Talentenprogramma Sociale Wetenschappen

De Faculteit der Sociale Wetenschappen biedt verschillende cursussen aan die jij als 5 of 6-vwo’er kunt volgen. Het is zowel mogelijk om Nederlandstalige als Engelstalige vakken te volgen.

  Algemeen

  Wil jij weten wat de drijfveer is achter de menselijke geest of ben je geïnteresseerd in de maatschappij? Of ben je nieuwsgierig naar de achterliggende gedachte van onderwijsmethodes? Maak dan kennis met het programma van de Faculteit der Sociale Wetenschappen voor vwo-talenten. Zo kun je al tijdens het vwo aanschuiven in de collegebanken om uit te vinden of jouw interesse bij één van onze opleidingen ligt!

  Ga hierboven naar Programma voor meer informatie over de vakken die je kunt volgen. Heb je één of meerdere interessante vakken gevonden? Meld je aan bij Kosten en inschrijving hierboven. Heb je een vraag? Bekijk de contactinformatie onder aan deze pagina.

  Aanmelden voor een cursus in het studiejaar 2024-2025 kan vanaf 1 juli.

  Startdata

  02 september 2024, 00:00
  02-09-2024
  Kosten
  Gratis
  Voertaal
  Nederlands-Engels
  04 november 2024, 00:00
  04-11-2024
  Kosten
  Gratis
  Voertaal
  Nederlands-Engels
  27 januari 2025, 00:00
  27-01-2025
  Kosten
  Gratis
  Voertaal
  Nederlands-Engels
  07 april 2025, 00:00
  07-04-2025
  Kosten
  Gratis
  Voertaal
  Nederlands-Engels

  Factsheet

  Type onderwijs
  Leergang

  Contactinformatie

  Heb je vragen, twijfel je of zijn er nog onduidelijkheden? Neem contact op met Lidwien Ebbing via pucofsociety [at] socsci.ru.nl (pucofsociety[at]socsci[dot]ru[dot]nl.) We helpen je graag.

  Leuk dat je interesse hebt in de Sociale Wetenschappen! Als vwo-leerling kan je cursussen volgen van de volgende opleidingen:

  Rooster

  Voor elk vak vind je het rooster in de studiegids. In de studiegids staat bij het vak bovenaan het tabblad 'Rooster' of 'Schedule'.

  1. Als je op dat tabblad 'rooster' klikt, verschijnt er een pop-up (eventueel moet je handmatig toestemming voor de pop-up geven).
  2. Vervolgens klik je in de balk bovenin op het tabblad 'List'.
  3. Er verschijnt rechts een drop-down menu, waar je 'Semester 1' (of 'Semester 2') kunt selecteren.
  4. Zo kun je het rooster inzien.

  Tentamen

  Je hebt de mogelijkheid om na het volgen van de cursus ook een tentamen af te leggen. Doe je dit met een positief resultaat, dan kan je vrijstelling krijgen als je de bacheloropleiding gaat volgen die de cursus aanbiedt. 

  Cursusaanbod studiejaar 2024-2025

  Artificial Intelligence

  • Programming l (Engels)

  Periode 1 (september - november)

  The general aim of the course is to teach the basic notions of programming while developing the student autonomy of writing, understanding and thinking of codes.

  • Elementary AI (Engels)

  Periode 3 (februari - april)

  Cursusinformatie volgt.

  Communicatiewetenschap

  • Introductie Communicatiewetenschap

  Periode 1-2 (september - januari)

  In de cursus Introductie Communicatiewetenschap staan theorieën over de media centraal. Dat betekent dat je de handvatten aangereikt krijgt om het medialandschap, media inhouden en media-effecten beter te begrijpen. 

  Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

  • Introduction CAOS  (Engels)

  Periode 1 (september - november)

  Students will be introduced to the various domains of anthropology, including economic anthropology, the anthropology of religion, the anthropology of kinship and social organization, and political and legal anthropology. Secondly, students will be introduced into the history of development studies, the changes that have taken place in thinking about development issues in recent decades, and the key debates in the discipline. 

  • Politiek van Verwantschap

  Periode 2 (november - januari)

  Verwantschap verwijst naar een brede variatie aan vormen van biologische en sociale verbondenheid die wereldwijd de basis zijn van samenlevingsvormen en –praktijken, als ook gevoelens van belonging. Studenten maken kennis met de culturele variatie en diversiteit van verwantschap wereldwijd en leren de basisbegrippen, kernthema’s en relevante (klassieke en hedendaagse) debatten over verwantschap kennen.

  • Culturele diversiteit en ongelijkheid

  Periode 3 (januari - april)

  In een snel veranderende wereld lijkt ongelijkheid een sleutelbegrip te zijn geworden: hoge werkeloosheid, terroristische aanslagen, discussies over het aantal op te nemen vluchtelingen, en over het al dan niet sluiten van de Europese grenzen, zijn aan de orde van de dag en verdelen burgers in verschillende kampen van ‘haves’ en ‘haves not’, van ‘autochtone’ Nederlandsers en ‘nieuwe’ Nederlanders, ‘self’ en ‘other’. In deze cursus bestudeer je hoe culturele diversiteit samenhangt met ongelijkheid. Je kan bij deze cursus alleen de hoorcolleges bijwonen.

  • Markten in ontwikkeling

  Periode 3 (januari - april)

  De cursus maakt dit proces van vermarkting – het voortdurende spel van vraag en aanbod – op nationaal en internationaal niveau inzichtelijk en gaat in op de sociale, politieke, culturele en organisatorische gevolgen van en dilemma’s over een toepassing van het marktdenken in andere dan het strikt economische domein.

  • Regionale specialisaties en theorievorming

  Periode 4 (april - juli)

  In deze cursus leer je de geschiedenis, in het bijzonder de koloniale geschiedenis, van de vier regio’s (de Pacific, sub-Sahara Afrika, Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika) in hoofdlijnen uiteenzetten. Je leert actuele maatschappelijke ontwikkelingen en sociaal-wetenschappelijke problemen en vraagstukken in de vier regio's te herkennen te duiden. 

  Pedagogische Wetenschappen

  • Inleiding onderwijswetenschappen

  Periode 2-3 (januari - april)

  In deze cursus worden diverse thema’s uit de onderwijswetenschappen verkend, zoals de psychologie van het leren en de leerling, de rol van de leraar, de school en de klas als leeromgeving, de maatschappelijke context van het onderwijs en het toetsen van leerprestaties. Je leert het handelen en de opvatting van leraren beschrijven en verklaren, inclusief het omgaan met individuele verschillen tussen leerlingen.

  • Inleiding orthopedagogiek

  Periode 3 (april - juni)

  In deze cursus maak je kennis met de orthopedagogische werkvelden zoals de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs. Ook worden een aantal doelgroepen behandeld, hierbij kun je denken aan: kinderen met gedrags- en emotionele problemen, vluchtelingkinderen en kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

  Psychologie

  • General Introduction to Psychology (Engels)

  Periode 1 (september - november)

  The course gives an introduction into the discipline of psychology. It will start outlining what Psychology is about: which questions does it want to answer and how does it do so? What does it mean for something to be psychological knowledge? Topics that will be discussed include among others research methodology, memory, consciousness, perception, emotion, personality and psychological disorders and their treatment.

  Sociologie

  • Inleiding Sociologie

  Periode 1 (september - november)

  In deze cursus leer je denken een socioloog en krijgt de startbagage aangereikt om als socioloog aan de slag te gaan. We bespreken drie hoofdthema’s binnen de sociologie - cultuur, sociale relaties en ongelijkheid - en zullen zien dat we hiermee bestaande sociologische kennis kunnen ordenen en tevens een middel hebben om nieuwe onderwerpen te begrijpen.

  Aan het volgen van een cursus zijn geen kosten verbonden, behalve voor boeken of ander studiemateriaal. 

  Je kunt je vanaf 1 juli aanmelden voor cursussen die starten in studiejaar 2024-2025.