The influence of the past in visual perception in autism

maandag 30 oktober 2023, 14:30
Promovendus
E.A. Bosch MSc.
Promotor(s)
prof. dr. F.P. de Lange, prof. dr. J.K. Buitelaar
Locatie
Aula

Autisme staat bekend om gedrags- en sociale kenmerken, maar ook om atypische zintuiglijke kenmerken zoals sensorische gevoeligheid. Er zijn theorieën dat deze zintuigelijke kenmerken worden veroorzaakt doordat sensorische informatie in autisme op een andere manier verwerkt wordt. In typische perceptie wordt wat we zien niet alleen bepaalt door de informatie die nu binnenkomt via onze ogen, maar wordt ook het verleden gebruikt om een stabiele perceptuele ervaring te creëren. Dit proefschrift richt zich op de vraag of in autisme de invloed van het verleden minder is. Hiervoor voerden we een aantal experimenten uit waarmee we verschillende manieren aantoonden waarop het recente verleden invloed heeft op perceptie. In vervolgexperimenten vergeleken we deze invloeden tussen groepen van autistische tieners en niet autistische tieners. We vonden echter geen verschillen tussen deze groepen. Deze bevindingen suggereren dat het gebruik van het verleden in zintuiglijke verwerking vergelijkbaar is tussen autistische en niet-autistische mensen. 

Ella Bosch is geboren in Haarlem in 1992. Ze voltooide haar bachelor in neurowetenschappen, psychologie en linguïstiek op University College Utrecht in 2013 en behaalde haar master in Neurowetenschappen & Cognitie aan de Universiteit Utrecht in 2015. In 2016 startte ze haar PhD traject met prof. dr. Floris de Lange in het Predictive Brain Lab op het Donders Centre of Cognitive Neuroimaging (DCCN) aan de Radboud Universiteit. Tijdens haar tijd in Nijmegen was ze betrokken bij verschillende organisaties, teams, en initiativen. Zo was ze betrokken bij onderwijs en peer coaching, lid van het Donders Diversity & Sustainable Science Committee, en voorzitter van het Halkes Women Faculty Network en de DCCN onderdeelscommissie. Sinds het afronden van haar proefschrift is Ella in dienst als strategisch beleidsadviseur bij NWO, de institutenorganisatie van NWO.