The interplay between prior knowledge and sensation in perception

donderdag 15 september 2022, 10:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer C. Yan MSc.
Promotor(s)
prof. dr. F.P. de Lange
Copromotor(s)
dr. D. Richter
Organisatie
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Locatie
Aula

         

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.