The role of iconicity and simultaneity in efficient communication in the visual modality: evidence from LIS (Italian Sign Language)

maandag 21 november 2022, 16:30
Promotie
Spreker of promovendus
mevrouw MA A. Slonimska
Promotor(s)
prof. dr. H.A. Ozyurek
Copromotor(s)
dr. O.C. Capirci (CNR)
Organisatie
Faculteit der Letteren
Locatie
Aula

       

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.