Toetsing van nieuwe inzichten en bestaande overtuigingen over de behandeling van darmpoliepen

dinsdag 18 april 2023, 14:30
Promovendus
mevrouw E. Soons
Promotor(s)
prof. dr. P.D. Siersema
Copromotor(s)
dr. M.C.A. van Kouwen, dr. T.M. Bisseling, dr. R.S. van der Post
Locatie
Aula

Jaarlijks krijgen 15.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Door vroegtijdig darmpoliepen (voorlopers van darmkanker) op te sporen en te verwijderen is darmkanker vaak te voorkomen. Dit kan worden gedaan door met een kijkslang de darm van binnenuit te bekijken. Deel I focust op alle patiënten die darmkanker kunnen krijgen. Hierin zien de onderzoekers onder meer dat het gebruik van kunstmatige intelligentie (KI) bij het opsporen van poliepen leidt tot relatief veel kijkonderzoeken waarbij ≥1 poliep werd gevonden. Maar het bleek moeilijk om poliepen tijdens een kijkonderzoek in te delen als goed- of kwaadaardig. Wellicht biedt KI hier ook een uitkomst. Deel II focust op een groep met een erfelijke aanleg voor darmkanker: patiënten met het FAP-syndroom. Een juiste beoordeling door een patholoog van microscopisch weefsel is cruciaal voor hen. We zagen dat diagnoses in ziekenhuizen die dit weefsel vaak zien vaker overeen komen dan in ziekenhuizen waar dit weefsel nauwelijks wordt beoordeeld.

Elsa Soons (1991) behaalde in 2017 haar Master Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend aan haar studie Geneeskunde startte zij haar promotieonderzoek aan de afdeling maag-, darm- en leverziekten van het Radboudumc. Momenteel is zij als huisarts in opleiding werkzaam aan het Amsterdam UMC, locatie AMC.