Top-down regulering van adaptieve sensorimotorische controle

maandag 15 mei 2023, 12:30
Promovendus
Y. Zhang
Promotor(s)
prof. dr. T. Celikel
Copromotor(s)
dr. F. Zeldenrust
Locatie
Aula

Top-down regulering van sensorische informatieverwerking is essentieel voor sensorische neuronen om een interne representatie van de buitenwereld te kunnen construeren en deze representatie aan te passen op basis van eerdere ervaringen, doelen en verwachtingen. In dit proefschrift hebben we ons gericht op de rol van serotonine en dopamine in het controleren van de sensorische verwerking in de primaire somatosensorische cortex en in het snorhaarsysteem. Daarvoor hebben we eerst een robot ontwikkeld om dieren te trainen voor een taak waarbij ze tastbare objecten moesten lokaliseren. Met behulp van deze high-throughput benadering van gedragsneurowetenschappen hebben we aangetoond dat serotonerge regulering tijdens de ontwikkeling de integratie van sensorische informatie controleert; zelfs een kortdurende interventie in de serotonerge signalering tijdens de ontwikkeling verandert de spatio-temporele integratie van informatie op volwassen leeftijd. Neuromodulerende controle van zintuiglijke verwerking is niet specifiek voor serotonine, aangezien dopamine de drempel voor actiepotentiaal, informatieoverdracht in afzonderlijke neuronen en integratie van zintuiglijke informatie op netwerk- en gedragsniveau krachtig controleert. In combinatie met de nieuwe tools die een gerichte controle van de bottom-up stroom van sensorische informatie mogelijk maken, waaronder de volledig draadloze controle op afstand van neurale activiteit in een magnetisch veld, zullen deze resultaten helpen om systematisch en grondig te analyseren welke bijdrage een neuromodulator levert aan gevoel en waarneming. 
 

Yiping Zhang is geboren op 15 november 1989 in het arrondissement Lishu in de provincie Jilin, China. Tussen 2008 en 2015 behaalde hij een bachelor- en masterdiploma aan de Northeast Normal University. Tegelijkertijd behaalde hij door middel van zelfstudie een bachelor Managementwetenschappen aan Jilin University. In 2015 kreeg Yiping een beurs van CSC en kwam hij naar Nederland. Aan de Radboud Universiteit werd Yiping begeleid door prof. Tansu Celikel en probeerde hij sensorimotorische integratie te decoderen met een elektrofysiologische methode op de afdeling Neurofysiologie. Na zijn vier jaar als promovendus werkte Yiping kort als onderzoeksassistent voor prof. Mike X Cohen om de lopende experimenten af te ronden. In juli 2020 sloot Yiping zich als postdoc aan bij de groep van Liya Ma op de afdeling Biofysica om de neuronale basis van flexibiliteit te onderzoeken.