Picture of Eline Jammaers
Picture of Eline Jammaers

Trajectories of inclusion

vrijdag 1 maart 2024, 10:00 - 12:00
Voeg toe aan agenda
The role of relationality in shaping disability inclusion.

Radboud Gender & Diversity Studies nodigt staf en studenten van harte uit voor een seminar met dr. Eline Jammaers.

Een belangrijke kwestie in de studie van inclusie betreft de verandering van organisaties gedurende het proces: de trajectories of inclusion in organisaties. In het meeste inclusie-onderzoek wordt ook aandacht besteed aan hoe en waarom organisaties min of meer inclusief werden in de loop van de tijd. Echter, het tegenovergestelde proces - organisaties die minder inclusief werden -  is veel minder onderzocht, maar even relevant. Voor ons onderzoek kijken we naar de rol die relationele patronen in organisaties spelen bij de vormgeving van zulke processen. We doen onderzoek in drie organisaties die zijn geselecteerd omdat zij voorbeelden zijn van organisaties waar de inclusie van mensen met een beperking is verslechterd: de inspanningen zijn verminderd in een periode van 10 jaar.

We identificeren drie typen patronen van (downward) trajectories of inclusion: verdunning, verlating en verplaatsing van inclusiebeleid.  Onze bevindingen lijken erop te wijzen dat de processen zijn gerelateerd aan verandering op organisatieniveau, bijvoorbeeld een verandering van missie of bestuur, die leiden tot verandering van relationele patronen onder actoren in de organisatie (in termen van dichtheid, hiërarchie en standaardisatie van de relaties). Deze grotere veranderingen vormen de achtergrond van het ontwikkelde beleid: het leidde tot een uitholling van de verantwoordelijkheid voor diversiteitsbeleid en het netwerk dat nodig is voor het in stand houden van inclusiviteitsbeleid voor mensen met een beperking. Inclusiebeleid is kwetsbaar in een context die verandert van relationeel naar meer transactioneel, desondanks lijkt een sociale structuur die gekenmerkt wordt door zorgzaam leiderschap en kleinschalige praktische veranderingen, zoals de mogelijkheid om hybride te werken, de ervaren impact van een downward trajectory of inclusion te kunnen verminderen.

We kijken uit naar je komst!

Eline Jammaers

Eline Jammaers is universitair docent aan de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen aan de Universiteit van Hasselt University (België). Haar PhD-onderzoek was gericht op het identificeren van best practices voor inclusie, met een specifieke focus op mensen met een chronische aandoening, beperkingen en neurodiversiteit die betaald kantoorwerk. In haar latere werk, onderzocht Eline de self-employment van mensen met een disability, de mens-dier-relatie in de arbeidscontext, en vrouwelijke stand-up comedians. Haar projecten worden gedreven door haar wens om dichotomieën die niet-behulpzaam zijn - zoals lichaam/brein, mens/dier, dis/abled - aan de orde te stellen en een zoektocht naar meer humane vormgeving van arbeid. Op dit moment onderzoekt Eline de relatie tussen veranderende organisaties en andere vormen van inclusie. Voor dit project werkt ze samen met Tom Lawrence, een onderzoeker op het gebied van institutional work aan de Saïd Business School (Oxford, UK). 

Join online
Wanneer
vrijdag 1 maart 2024, 10:00 - 12:00
Spreker
Eline Jammaers
Locatie
EOS N 01.220
Contactinformatie

Aarzal niet om contact op te nemen met Ea Utoft als je vragen over het evenement hebt. 

  • Ea Utoft
  • ea.utoft [at] ru.nl (ea[dot]utoft[at]ru[dot]nl) 
     

Dit evenement is alleen beschikbaar voor Radboud studenten en werknemers.

* Verplicht veld
I will join