Type 3 dendritische cellen in kanker en auto-immuniteit

donderdag 7 september 2023, 10:30
Promovendus
A.M.D. Becker
Promotor(s)
prof. dr. I.J.M. de Vries
Copromotor(s)
dr. M. Verdoes
Locatie
Aula

Een effectief immuunsysteem is cruciaal om bescherming tegen infecties en tumoren te hebben, en auto-immuunziekten te voorkomen. Dendritische cellen zijn een speciaal soort immuuncellen die hier een centrale rol in hebben. Het overkoepelende doel van dit proefschrift is om de kenmerken, functies, en ontwikkeling van de recentelijk ontdekte type 3 dendritische cellen beter te begrijpen. Deze kennis kan vervolgens gebruikt worden om immuuntherapieën te verbeteren. Het onderzoek naar deze cellen in kanker- en artritispatiënten laat zien hoe deze cellen zich ontwikkelen door stoffen aanwezig in de tumor en in ontstoken gewrichten. De type 3 dendritische cellen hebben een remmend effect op de immuunreactie in kanker, en immuun-activerende eigenschappen in artritis, wat in beide gevallen nadelig is voor de patiënt. Tezamen laat dit onderzoek zien dat type 3 dendritische cellen een belangrijke rol spelen in zowel kanker als auto-immuniteit en verduidelijkt het waardoor deze cellen ontstaan.

Anouk behaalde in 2018 cum laude haar Masterdiploma Molecular Mechanisms of Disease aan de Radboud Universiteit. Tijdens haar Master heeft ze een PhD beurs van het Radboudumc toegekend gekregen, waarmee ze in 2018 haar promotieonderzoek op de Tumor Immunologie afdeling (Radboudumc) is begonnen. Na haar promotie gaat Anouk verder met onderzoek in het lab van Professor Villadangos in Melbourne.