Uncovering the immune cell landscape of melanoma using multiplex immunohistochemistry and computational analysis

vrijdag 18 november 2022, 12:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer ing. M.A.J. Gorris
Promotor(s)
prof. dr. I.J.M. de Vries, prof. dr. C.G. Figdor
Copromotor(s)
dr. K.F. Bol, dr. J.C. Textor
Organisatie
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN)
Locatie
Aula

       

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.