Verbeterde rapportage van complicaties tijdens operaties, met een focus op buikchirurgie

donderdag 23 mei 2024, 10:30
Promovendus
L. Gawria
Promotor(s)
prof. dr. H. van Goor
Copromotor(s)
dr. S. Dell-Kuster, dr. R.P.G. ten Broek
Locatie
Aula

Dit onderzoek benadrukt het belang van beter rapporteren van problemen die tijdens operaties gebeuren, zoals onverwachte complicaties, om de zorg rondom operaties te verbeteren. Zulke problemen kunnen leiden tot meer complicaties na de operatie, langere ziekenhuisverblijf en een verhoogd risico op overlijden. Het onderzoek stelt een nieuw, eenvoudig te gebruiken classificatie voor, genaamd ClassIntra®, dat helpt bij het classificeren van deze operatieproblemen. Deze classificatie is toepasbaar in verschillende medische disciplines en maakt het makkelijker om de ernst en impact van de problemen te begrijpen en te documenteren, wat cruciaal is voor het verbeteren van de patiëntveiligheid en chirurgische resultaten. De bevindingen suggereren dat een gestandaardiseerde aanpak van rapportage niet alleen kan helpen bij het voorkomen van toekomstige complicaties, maar ook bijdraagt aan de opleiding en professionalisering binnen de chirurgie. Dit werk onderstreept het belang van een multidisciplinaire benadering in de operatiekamer, waarbij zowel chirurgen als anesthesiologen en verpleegkundigen betrokken zijn, om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Larsa Gawria (1993) behaalde in 2018 haar studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit. Vervolgens heeft ze haar wetenschappelijk onderzoek, dat zij tijdens haar masterfase initieerde, voortgezet in de vorm van een promotietraject in samenwerking met het universitair ziekenhuis van Basel, Zwitserland. Momenteel is zij werkzaam in de klinische praktijk als arts in opleiding tot chirurg in de regio Amsterdam.