Verbeteren van continuïteit van zorg voor de IC patiënt en zijn naasten. Hoe dragen verpleegkundige bottom-up interventies bij?

maandag 20 november 2023, 14:30
Promovendus
S.A.J.J. op 't Hoog MSc.
Promotor(s)
prof. dr. H. Vermeulen, prof. dr. J.G. van der Hoeven
Copromotor(s)
dr. L.C.M. Vloet
Locatie
Aula

Patiënten die de intensive care verlaten en hun naasten ervaren te weinig continuïteit van zorg. Ze hebben geen aanspreekpunt, ze missen iemand om op terug te kunnen vallen. Bovendien kampen veel patiënten dan met lichamelijke, cognitieve en psychische klachten. Door onderzoek van onderzoeker Sabine op ’t Hoog is het ETZ in 2019 gestart met IC-verpleegkundigen die de klok rond hun collega’s op andere verpleegafdelingen ondersteunen. Dit proefschrift toont aan dat hierdoor het aantal heropnames op de IC niet afneemt, evenals het risico om tijdens de ziekenhuisopname te overlijden. Wel wordt in de studie de meerwaarde aangetoond van de laagdrempelige samenwerking tussen de IC- en andere verpleegkundigen. Het coachen en delen van kennis draagt bij aan de continuïteit en het verder verbeteren van zorg(processen). Een andere belangrijke uitkomst van het proefschrift is de meerwaarde van telefonische nazorg door IC-verpleegkundigen. Door de inzet van deze vorm van e-health worden patiënten en hun naasten beter begeleid in de overgang naar de thuissituatie.

Sabine op 't Hoog (geboren in 1988 te Tilburg) werkte als IC-verpleegkundige in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze studeerde ze af voor de Master Advance Nursing Practice aan de HAN (2018). Tijdens deze master bezocht zij 7 Australische ziekenhuizen en nam inzichten mee omtrent ICU outreach. Deze verpleegkundige interventies zijn geïmplementeerd en geëvalueerd in een PhD traject.