Verbetering van vaatbeeldvorming met nieuwe echotechnieken op basis van stijfheid

woensdag 5 juni 2024, 14:30
Promovendus
J.T. Pruijssen
Promotor(s)
prof. dr. ir. C.L. de Korte
Copromotor(s)
dr. ir. H.H.G. Hansen (Maastro), dr. F.H.B.M. Schreuder
Locatie
Aula

Beroertes zijn wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van sterfte en invaliditeit. Ze worden frequent veroorzaakt door het scheuren van verkalkingen, zogenaamde plaques, in de halsslagaders. Dit kan vaak worden voorkomen door deze plaques operatief te verwijderen. Het blijft echter moeilijk te voorspellen of een plaque zal scheuren, waardoor patiënten soms onnodig geopereerd of ten onrechte niet geopereerd worden. Dit proefschrift laat zien dat een nieuwe echotechniek genaamd “shear wave elastografie” (SWE), waarmee de stijfheid van weefsel kan worden bepaald, deze risico-inschatting zou kunnen verbeteren. SWE blijkt een snelle en patiëntvriendelijke methode om de vaatwand- en plaquestijfheid te bepalen. Niettemin is er een aanzienlijke variatie in SWE-waarden gemeten met verschillende echoapparaten en meetdiepten, waardoor de techniek nog niet optimaal is. Een speciale vaatmodus, zoals onderzocht in dit proefschrift, is veelbelovend om deze variatie te minimaliseren. Verdere ontwikkeling van deze vaatmodus is echter noodzakelijk voor deze klinisch kan worden toegepast.

Judith Pruijssen (1995) behaalde in 2018 cum laude haar Masterdiploma Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna startte zij met promotieonderzoek bij de Medical Ultrasound Imaging Group (MUSIC) van het Radboudumc. Momenteel is ze werkzaam als arts-assistent bij de Medische Oncologie. Binnenkort zal ze starten met de opleiding tot internist in het Canisius Wilhemina Ziekenhuis te Nijmegen.