Verbod en evenredigheid in het intellectuele-eigendomsrecht

dinsdag 21 mei 2024, 14:30
Promovendus
mr. P. Teunissen
Promotor(s)
prof. mr. A.A. Quaedvlieg
Copromotor(s)
mr. M.M.C. van de Moosdijk
Locatie
Aula

.