Verdiepingsmiddag | Mijn lichaam: vijand of bondgenoot?

vrijdag 24 mei 2024, 13:30 - 17:00

Aan het woord

 Wat kunnen we leren van mensen die geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte. In het onderzoek van William Yang komen met name kankerpatiënten aan het woord die vertellen over hun nieuwe verhouding ten opzichte van hun lichaam; een verandering in het kijken naar jezelf en naar het leven. Het is een onderbreking die kan leiden tot een (spirituele) transformatie. Edwin van der Zande zal deze spirituele strijd in een breder perspectief plaatsen van een existentiële crisis, welke waardering het lichaam in onze maatschappij krijgt; wat verstaan we onder belichaamde spiritualiteit.
Barbara Zwaan geeft een reflectie op de rol van geestelijk verzorgers, geestelijk begeleiders en verpleegkundigen. Welke plaats heeft aanraking, zeker in een tijd van grensoverschrijdend gedrag.

Doelgroep

  • Mensen die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte
  • Geestelijk verzorgers
  • Geestelijk begeleiders
  • Verpleegkundigen
  • Zorgmedewerkers
  • Programma

Programma

13.30 Inloop
14.00 Welkom
14.05 Presentatie William Yang
14.45 Interactie met publiek
14.55 Break ‘loskomen’
15.10 Presentatie Edwin van der Zande
15.45 Musicaal intermezzo
15.55 Presentatie Barbara Zwaan
16.25 Interactie met publiek
16.40 Boekpresentatie Losing me, becoming me
16.45 Afsluiting

Wanneer
vrijdag 24 mei 2024, 13:30 - 17:00

Aanmelden

Kosten voor deelname zijn als volgt:

15 euro – fysieke aanwezigheid (incl koffie, thee, borrel

7,50 euro – online weblink