Verduurzaming van de Indonesische batikindustrie

woensdag 24 mei 2023, 12:30
Promovendus
A.A. Gunawan
Promotor(s)
prof. dr. A.C.R. van Riel, prof. dr. J.M.M. Bloemer
Copromotor(s)
dr. C. Essers
Locatie
Aula

Indonesische batik is een representatie van de Indonesische culturele diversiteit in kunst. De batiksector is nauw verbonden met familiebedrijven, geërfde vaardigheden en vrouwelijke kwaliteiten. Ondanks de bijdrage die de sector levert aan de economische en culturele duurzaamheid van Indonesië is het productieproces zelf niet duurzaam. Dit onderzoek laat zien welke persoonlijke drijfveren en institutionele barrières en katalysatoren batikondernemers kunnen stimuleren om duurzamer te worden of ze er juist van kunnen weerhouden, door rekening te houden met de intersecties van de identiteit van de ondernemer. De bevindingen wijzen erop dat vrouwen en mannen verschillende motivaties hebben om duurzamer te worden. Een mannelijke ondernemer kan bijvoorbeeld gemotiveerd worden door vrouwelijke waarden, zoals leven in harmonie met mens en milieu, terwijl een vrouwelijke ondernemer gemotiveerd kan worden door economische winst om er persoonlijk financieel op vooruit te gaan. De institutionele barrières die batikondernemers belemmeren om duurzamer te worden zijn voornamelijk een gebrek aan regelgeving, zoals een inconsistent beleid voor de ondersteuning van kleine en middelgrote duurzame batikondernemingen, en verschillen in culturele standpunten tussen jongere en oudere generaties in de batiksector, waarbij een mentaliteitsverandering ten opzichte van duurzaamheid een rol speelt. Tot slot vergroot deze studie het kennisrepertoire in het onderzoek naar ecopreneurship en ambacht. 
 

Momenteel ben ik voltijds docent aan de Telkom University in Bandung, Indonesië. Ik geef les aan bachelorstudenten in ondernemerschap en daaraan verwante onderwerpen, zoals creatief denken in het bedrijfsleven, design thinking, ondernemerschapsprojecten, enz. Ik behaalde een bachelordiploma aan de Universitas Pendidikan Indonesia (Indonesië) in 2011, een masterdiploma aan het Institut Teknologi Bandung (Indonesië) in 2013, en nog een masterdiploma aan de Maastricht School of Management (Nederland) in 2016. Mijn onderzoeksinteresses zijn ondernemerschap, ecopreneurship, duurzaam ondernemerschap, vrouwelijk ondernemerschap, creatieve industrie en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB). Ik heb elf academische artikelen en drie academische boeken op mijn naam staan.