Wanneer inheemse en uitheemse soorten elkaar ontmoeten. Effectbeoordeling en beheer van invasieve rivierkreeften en vissen in rivierecosystemen

donderdag 30 mei 2024, 12:30
Promovendus
drs. ing. P. Lemmers
Promotor(s)
prof. dr. R.S.E.W. Leuven
Copromotor(s)
dr. G. van der Velde
Locatie
Aula

Introducties van organismen buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied vinden steeds vaker plaats door de toenemende globalisatie van menselijke activiteiten. De vestiging van invasieve uitheemse soorten kan verstrekkende negatieve ecologische en sociaaleconomische gevolgen hebben die gepaard gaan met hoge maatschappelijke kosten. Maar niet iedere geïntroduceerde soort (ofwel exoot) is invasief. Tijdens het onderzoek zijn vijf deelstudies aan bod gekomen die de risico’s analyseren van recent verschenen rivierkreeften en vissen in Nederlandse zoetwaterecosystemen. De eerste drie betroffen effectstudies die lieten zien dat 1) inheemse soorten kunnen herstellen in de afwezigheid van exoten, 2) dat niet alleen de exoten zelf maar ook de parasieten die ze dragen een belangrijke rol kunnen hebben in de impactketen op inheemse soorten, en 3) exoten hoeven niet zich niet altijd invasief te gedragen. Ze zijn soms in staat zich aan te passen waardoor ze samen kunnen voorkomen met inheemse soorten. De vierde studie laat zien dat dergelijke effectstudies waardevol zijn voor het uitvoeren van risicobeoordelingen van exoten, waarmee een prioritering in soorten met een hoog, matig of laag risico kan worden bepaald. Op basis hiervan kunnen passende mitigerende maatregelen voor risicovolle, invasieve exoten op een kosteneffectieve manier worden toegepast, zoals studie vijf laat zien.

Pim Lemmers (1989) behaalde zijn master Forest and Nature Conservation aan de Wageningen Universiteit in 2016. Kort daarna trad hij in dienst als ecoloog bij ecologisch adviesbureau Natuurbalans – Limes Divergens BV. Hier werkt hij projectmatig aan toegepaste ecologische studies en vraagstukken over verschillende diersoorten, inheems en uitheems. In 2017 startte hij zijn promotieonderzoek als extern promovendus onder begeleiding van Rob Leuven en Gerard van der Velde. Bijna zeven jaar lang werkte hij in zijn vrije tijd aan de effectbeoordeling van invasieve rivierkreeften en vissen die in de Nederlandse natuur voorkomen en het vinden van passende beheermaatregelen voor risicovolle soorten. Na het afronden van het promotieonderzoek blijft hij bij zijn huidige werkgever in dienst.