Werkzaamheid en verkrijgbaarheid van HIV-geneesmiddelen bij kinderen

vrijdag 28 oktober 2022, 12:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer H. Waalewijn MSc.
Promotor(s)
prof. dr. D.M. Burger
Copromotor(s)
dr. E.P.H. Colbers
Organisatie
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN)
Locatie
Aula

Tegenwoordig is HIV een behandelbare ziekte door de beschikbaarheid van veilige en effectieve geneesmiddelen. Voor kinderen zijn deze geneesmiddelen minder makkelijk te krijgen omdat het onderzoek over het gebruik van deze middelen bij kinderen achter loopt. Het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven is, draagt bij aan het beschikbaar maken van hiv-geneesmiddelen voor kinderen. Onderzoek naar de farmacokinetiek van dolutegravir bij kinderen van drie tot twintig kilo en bij oudere kinderen die dolutegravir combineerde met rifampicine, heeft uitgewezen dat dit middel bij deze kinderen veilig en effectief gebruikt kan worden. Daarnaast is de veiligheid en effectiviteit van het geneesmiddel TAF in combinatie met andere hiv-middelen aangetoond bij kinderen die meer dan veertien kilo wegen. De mogelijkheid TAF te combineren met emtricitabine en dolutegravir voor gebruik bij kinderen is voorspeld door middel van simulaties. Mede door de onderzoeken beschreven in dit proefschrift is dolutegravir nu het voorkeursmiddel voor kinderen ouder dan vier weken.

Tijdens de studie farmacie aan de RUG, liep Hylke Waalewijn (1991) stages in Kenia en Curaçao. In Kenia werd het zaadje gepland voor het onderwerp van zijn promotieonderzoek: Farmacokinetiek en beschikbaarheid van hiv-geneesmiddelen bij kinderen. Naast zijn onderzoek werkte de wereld gezondheidsorganisatie en schrijft hij mee aan de Europese richtlijnen voor de behandeling van hiv bij kinderen.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.