Wetenschappelijk geneesmiddelonderzoek gebaseerd op natuurstoffen

maandag 28 augustus 2023, 14:30
Promovendus
S. van Rootselaar MSc.
Promotor(s)
prof. dr. F.P.J.T. Rutjes
Copromotor(s)
dr. D. Blanco Ania
Locatie
Aula

Medicijnontwikkeling was van oudsher gebaseerd op natuurstoffen en deze ontwikkeling heeft de levensverwachting in grote mate verhoogd. Een belangrijke groep natuurstoffen zijn alkaloïden, onder andere bekend van malariamedicijnen. Alkaloïden omvatten allerlei ringvormige verbindingen die minstens één basisch stikstofatoom bevatten, waarvan piperidines en pyrrolidines een belangrijke subklasse vormen.

In dit proefschrift heb ik laten zien dat piperidine- en pyrrolidinebouwstenen gemaakt kunnen worden via vernieuwende biokatalytische en organokatalytische methoden, waarbij de gemaakte bouwstenen geschikt zijn voor verdere farmaceutische medicijnontwikkeling. Voorstellen voor vervolgonderzoek van verschillende reacties zijn ook gedaan om selectief één spiegelbeeld te krijgen. Door het maken van een verzameling varianten en het vergroten van de schaal waarop gewerkt is, is een begin gemaakt met de vertaalslag naar het farmaceutische ontwikkelings- en productieproces.

Stefan van Rootselaar (1987) behaalde een masterdiploma in moleculaire levenswetenshappen met een specialisatie in de synthetisch organische chemie. In 2011 begon hij zijn promotieonderzoek naar het maken van nieuwe medicijnen gebaseerd op natuurstoffen aan de afdeling Synthetisch Organische Chemie aan de Radboud Universiteit. Momenteel werkt hij als docent & onderzoeker Chemie aan de HAN University of Applied Sciences in Nijmegen.