Zeer vroege Systemische Sclerose: Snelle herkenning en vroege behandeling?

donderdag 20 juni 2024, 10:30
Promovendus
B.E. Kersten
Promotor(s)
prof. dr. F.H.J. van den Hoogen, dr. C.H.M. van den Ende
Copromotor(s)
dr. M.C. Vonk
Locatie
Aula

Systemische Sclerose (SSc) is een zeldzame auto-immuunziekte die verlittekening van de huid en inwendige organen veroorzaakt. De ziekte is ongeneeslijk en dodelijk en leidt tot aanzienlijke afname van kwaliteit van leven. Een overzicht van het effect van behandelingen op ziekteverschijnselen wordt in dit proefschrift gegeven. De focus van het proefschrift ligt op de diagnostiek en behandeling van hele vroege SSc, om onomkeerbare schade te trachten te voorkomen. Vroege symptomen zijn meestal nog beperkt tot de handen, wat herkenning ervan lastig maakt. Fotoakoestiek en hoge frequentie echografie zijn onderzocht bij hele vroege SSc en zouden van toegevoegde waarde kunnen zijn in de vroege diagnostiek. De resultaten van de eerste medicatiestudie ooit bij deze patiëntengroep worden beschreven. Helaas kreeg een groot deel van de studiepatiënten, ondanks de behandeling met hoge dosis prednison, binnen één jaar ziekteprogressie. Deze bevinding onderschrijft de noodzaak voor vervolgonderzoek met andere immunomodulerende medicatie in hele vroege SSc.

Brigit Eveline Kersten (1985) behaalde in 2010 haar artsenexamen aan de Radboud universiteit in Nijmegen en startte in 2011 met de opleiding tot reumatoloog in de regio Nijmegen. In 2017 onderbrak zij haar opleiding om te starten met het promotieonderzoek op de afdeling reumatologie van het Radboudumc. In december 2021 ronde ze de opleiding tot reumatoloog af. Ze is momenteel werkzaam als reumatoloog in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.