Zitgedrag bij patiënten met hart- en vaatziekten – een uitdaging binnen de preventieve cardiologie.

maandag 19 juni 2023, 12:30
Promovendus
B.M.A. van Bakel
Promotor(s)
prof. dr. M.T.E. Hopman, prof. dr. D.H.J. Thijssen
Copromotor(s)
dr. T.M.H. Eijsvogels
Locatie
Aula

Hart- en vaatziekten komen veelvuldig voor en vormen een belangrijke doodsoorzaak. Een inactieve leefstijl verhoogt het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk. Dit proefschrift toont aan dat hartpatiënten gemiddeld 1 uur per dag langer zitten dan de algemene bevolking. De COVID-19 pandemie heeft bovendien geleid tot een verdere toename van zitgedrag bij hartpatiënten. Om deze pandemie van inactiviteit te bestrijden werd in samenwerking met patiënten en zorgverleners de SIT LESS interventie ontwikkeld, bestaande uit voorlichting over de risico’s van te veel zitten en motiverende gespreksvoering met het stellen van concrete doelen om minder te zitten. Patiënten kregen ook een slimme bewegingsmeter mee naar huis die gekoppeld was aan hun smartphone. De SIT LESS studie toonde aan dat het met dit aanvullend programma haalbaar is om zitgedrag van hartpatiënten aanzienlijk te reduceren. Deze nieuwe aanpak is daarom veelbelovend om de ernst van hart- en vaatziekten te verminderen en sterfte te voorkomen.

Bram van Bakel (1990) behaalde in 2016 cum laude zijn Geneeskunde diploma aan de Radboud Universiteit en werkte daarna als basisarts Cardiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In 2018 startte hij met zijn promotieonderzoek aan het Radboudumc. Momenteel is Bram werkzaam als arts in opleiding tot cardioloog.