Zorg voor HIV-patiënten met obesitas

maandag 22 april 2024, 16:30
Promovendus
L. Zino
Promotor(s)
prof. dr. D.M. Burger, prof. dr. R. van Crevel
Copromotor(s)
dr. E.P.H. Colbers, dr. O. Richel
Locatie
Aula

Er is een alarmerende toename van de mondiale prevalentie van obesitas (gedefinieerd als een body mass index (BMI) ≥ 30 kg/m2), inclusief speciale populaties zoals mensen met een hiv infectie. Belangrijk is dat HIV en obesitas beide onafhankelijke risicofactoren zijn voor hart- en vaatziekten, diabetes en kanker, die allemaal de belangrijkste doodsoorzaken onder de hiv-populatie worden. Obesitas verhoogt niet alleen het risico op morbiditeit, maar beïnvloedt ook de farmacokinetiek van hiv-medicijnen die in deze populatie worden gebruikt. Daarom hebben we in dit proefschrift de werking van verschillende hiv medicijnen onderzocht bij mensen met HIV en obesitas, of bij mensen die chirurgische of farmacologische interventies voor gewichtsverlies ondergaan. Ook beoordelen we de werkzaamheid en veiligheid van verschillende gewichtsverlies interventies bij mensen met hiv met behulp van grote nationale gegevens uit Nederland. De resultaten van dit proefschrift vormen een leidraad voor deskundigen op het gebied van de interne geneeskunde en obesitas die zich bezighouden met mensen die leven met HIV en obesitas. De in dit proefschrift gevolgde benaderingen bieden suggesties voor toekomstig onderzoek om de behandeling van obesitas bij andere speciale patiëntenpopulaties te optimaliseren.

Leena Zino (Saoedi-Arabië) studeerde Toegepaste Biologie en Medische Microbiologie. Tijdens haar master aan het UMCG voerde ze twee onderzoeksprojecten uit, gericht op de epidemiologie, diagnose en immuunrespons op het Denguevirus. In 2020 startte zij haar promotieonderzoek aan het Radboudumc. Haar onderzoek is gericht op het vinden van oplossingen voor de door obesitas veroorzaakte problemen bij mensen met hiv die antiretrovirale therapie krijgen.