Code Goed Bestuur universiteiten

De Radboud Universiteit onderschrijft de door de Universiteiten van Nederland vastgestelde gedragscode Goed Bestuur. Deze is te vinden op de website van de Universiteiten van Nederland.

Voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan elementen van de gedragscode Goed bestuur verwijzen wij naar: