Privacyverklaring fotografie en video


Uitgangspunten

Bij fotografie en video hanteert de Radboud Universiteit de volgende uitgangspunten:

  • De campus van de Radboud Universiteit wordt over het algemeen gezien als openbare ruimte. Filmen en fotograferen op de campus en publicatie van het beeldmateriaal bij nieuwsberichten (websites, social media en print) valt over het algemeen dan ook onder ‘vrijheid van nieuwsgaring’ en is toegestaan.
  • Bij studiegerelateerde bijeenkomsten/werkzaamheden, zoals colleges, practica en studeren op studiewerkplekken, wordt door de fotograaf altijd minimaal mondeling toestemming gevraagd aan degenen die herkenbaar in beeld komen.
  • De Radboud Universiteit zorgt ervoor dat personen die zichtbaar in beeld komen, op een correcte/fatsoenlijke manier in beeld worden gebracht.

Bezwaren tegen opnames en/of publicaties

  • Direct: als een fotograaf op de campus van de Radboud Universiteit aan het werk is kan altijd bezwaar gemaakt worden tegen een opname. Indien de fotograaf in opdracht van de Radboud Universiteit werkt, wordt er met de bezwaren rekening gehouden en wordt de persoon niet herkenbaar meer in beeld gebracht.
  • Achteraf: er kan altijd bezwaar gemaakt worden tegen opname of publicatie van een afbeelding via communicatie [at] ru.nl (communicatie[at]ru[dot]nl). Indien er terecht bezwaar wordt gemaakt tegen een opname of het gebruik van bepaald beeldmateriaal, probeert de Radboud Universiteit waar mogelijk de opnames en publicaties aan te passen en/of te verwijderen.

Schriftelijke toestemming

Indien de afbeelding als een persoonsgegeven wordt beschouwd is er volgens de GPDR bewijsbare toestemming nodig van de geportretteerde(n). Dit kan conflicteren met “vrijheid op nieuwsgaring”. De Radboud Universiteit wil daarin zo veel als mogelijk zorgvuldig handelen. De Radboud Universiteit zorgt voor schriftelijke toestemming van alle geportretteerde(n) bij de productie van beeldmateriaal in volgende situaties:

  • Bij geënsceneerde foto's die gebruikt gaan worden bij promotie van (onderdelen) de Radboud Universiteit (websites, social media en print).
  • Bij niet-geënsceneerde foto’s met een beperkt aantal personen erop die beeldbepalend zijn en die gebruikt gaan worden bij promotie van (onderdelen) de Radboud Universiteit (websites, social media en print).